Військова підготовка Національного університету оборони України Київський (військова кафедра)

 
Александр
Киев
ул. Антонова 2/32 корп.78
Телефон (044) 271-09-71
Телефон (044) 271-09-72
Skype yemetsalex
Веб сайт http://університет-оборони.pp.ua
Веб сайт http://nudu.000webhostapp.com
Веб сайт http://військова-кафедра.pp.ua
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube

Вступна кампанія 2021 правила вступу військово-навчальний підрозділ військової підготовки
Інструкція про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу Наказ МОУ та МОН від 14.12.2015 р. № 719/1289

День відкритих дверей 

Адреса: 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
КПП № 3 університету м. Київ, 049
вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32. корп. 76


Платіжні реквізити 

Одержувач: Національний університет оборони України імені Івана ЧерняховськогоНУОУ

Всі заяви та пропозиції приймаємо цілодобово (круглосуточно) за e-mail:nudu@ukr.net
Національний університет оборони України імені Івана ЧерняховськогоNational Defence University of Ukraine
03048, Україна, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28
Повна назва підприємства: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Коротка назва підприємства: НУОУ(НАОУ)
Регіон: Київ
Поштова адреса: 03048, Україна, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28
Адреса Відбіркової (приймальної) комісії:
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
КПП № 3 університету м. Київ, 049
вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32. корп.76

Засновник

Підготовка офіцерів заснована в 1914 році в Другому Київському військовому піхотному училищі (II КПУ). Факультет проводить військову підготовку громадян 54 закладів вищої освіти України (ЗВО України) Відбіркова комісія приймає документи громадян 1 лютого по 30 липня 2021 р. Час роботи з 10.00-16.30 пн-пт Засідання конкурсної комісії починають проходити з 1 квітня 2021 р. по 30 липня 2021 р.
Вартість навчання -  6200 грн за 1 семестр (24800 грн за 2 роки)
Початок занять -1 вересня 2021 р.
ПМК військово-технічної та військово-спеціальної підготовки
ПМК загальновійськової підготовки
ПМК гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Кафедра військової підготовки
Національного університету оборони України
проводить набір студентів на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями:

“Тилове забезпечення наземних військ і авіації”;
"Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем"(інформаційні технології)інформатика;
"Соціальна психологія";
"Політологія";
"Фінанси та економіка"
"Застосування інженерних, дорожньо-будівельних та мостобудівельних підрозділів"інженер
"Застосування інженерно-технічних підрозділів".
"Організація пожежної безпеки".
" Бойове застосування механізованих підрозділів"

"Бойове застосування артилерійських підрозділів"командир

"Організація морально-психологічного забезпечення"

Застосування десантно-штурмових підрозділів
Прийом документів кандидатів на навчання починається
з 1 лютого по 30 липня 2021 року
Конкурсний відбір кандидатів буде проводитись з 1 квітня по 30 липня 2021 року
Вартість навчання - 24800  грн.

Направлення на медичну комісіюмедкомиссия громадяни отримують після подачі всіх зазначених документів.
Просимо кандидатів на навчання звернути особливу увагу на зразки оформлення документів. Копії документів подаються в охайному вигляді та у файлі. При собі мати оригінали документів.

4. Для вступуправила прийому на навчання громадяни проходять конкурсний відбір, який складається з:
- психологічного відбору;
- перевірки рівня допризовної підготовкиДПЮ;
- перевірки рівня фізичної підготовки.
5. Конкурсний відбір буде проводитись Відбірковою комісією на базі Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського з 1 квітня по 30 липня 2021 року.
Адреса Відбіркової комісії:
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
КПП № 3 університету
м. Київ, 049, вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32.
тел. 271-09-72, каб. 2a
Графік прийому документів:
Понеділок-П'ятниця з 10.00 до 16.30


Умови прийому:
1. До конкурсного відбору на навчання з військової підготовки на кафедрі військової підготовки Національного університету оборони
України імені Івана Черняховського залучаються громадяни України чоловічої та жіночої статі; які мають або здобувають вищу освіту не нижче бакалавра у закладах вищої освіти ЗВО Україниз за результатами військово-лікарняної комісії районних
(обласних) військкоматів визнані придатними до навчання на кафедрі військової підготовки.
2. Громадяни, які виявили бажання проходити військову підготовку, особисто подають заяву на ім'я декана факультету, а також в електронному вигляді на електронну адресу e-mail: nudu@ukr.net. Заява повинна містити такі відомості:зразок

прізвище, ім'я та по батькові студента;
номер навчальної групи і назву факультету ЗВО, в якому він навчається;
громадянство;
про проходження строкової військової служби;
про мотивацію студента щодо проходження військової підготовки та його зобов'язання щодо дотримання вимог, які висуваються до студентів під час проходження військової підготовки.

3. До заяви додають наступні документи:
- довідка з деканату про денну форму навчання та середній бал успішності за попередні семестри навчання (екзамени, заліки);
- копія паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,11) (зразок додається);
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- копія приписного свідоцтва;
- автобіографія (складена власноручно, зразок додається)зразок;
- фото 3x4 - 4 шт. (кольорові) ;
- довідка з військкомату про придатність до навчання на кафедрі підготовки офіцерів запасу (оригінал).
Код класифікації доходів бюджету: 25020100

Етапи вступної компанії Строки проведення Початок прийому заяв деканатами 1 лютого 2021 року Початок прийому документів Відбірковою комісією 1 лютого 2021 року Закінчення прийому заяв та документів 26 серпня 2021 року Проведення вступних випробувань та відбір кандидатів на навчання 1 квітня – 26 серпня 2021 року Проведення конкурсного відбору та підготовка проєкту наказу щодо зарахування на навчання до 1 вересня 2021 року V. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ У ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 5.1. Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку, особисто подають заяву на ім’я декана факультету. Заява повинна містити такі відомості: прізвище, ім’я та по батькові студента; номер навчальної групи і назву факультету, на якому він навчається; громадянство; про проходження строкової військової служби; про мотивацію студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання щодо дотримання вимог, які висуваються до студентів під час проходження військової підготовки. 5.2. До заяви додаються: довідка з деканату про денну форму навчання та середній бал успішності за попередній семестр навчання (екзамени, заліки) за п’ятибальною системою оцінювання; копія паспорта громадянина України (ст. 1, 2, 3, 11); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (ідентифікаційний код); копія приписного свідоцтва; автобіографія (складена власноруч); фото 3х4 – 4 шт. (кольорові). 5.3. Декани факультетів (директори інститутів) ВНЗ організовують складання списків студентів факультету (інституту), які виявили бажання пройти військову підготовку, та подають їх ректору на затвердження. До списку додаються заяви студентів про їх бажання пройти військову підготовку та узагальнені відомості про підсумки здачі студентами іспитів за попередні курси навчання. 5.4. Затверджені ректорами вищих навчальних закладів списки студентів, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки здачі студентами іспитів за попередні курси навчання направляються для розгляду до Відбіркової комісії НУОУ. 5.6. Розподіл студентів на групи здійснюється з урахуванням відповідності напряму та спеціальності підготовки у вищих навчальних закладах змісту військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю. 5.7. Списки студентів кожної групи підписуються секретарем і затверджуються Головою Відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних випробувань доводиться до студентів не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору. 5.8. Придатність студента до військової служби за станом здоров’я визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії, яка працює у військових комісаріатах, про що зазначається у медичній довідці відповідного зразка. Під час визначення вимог до стану здоров’я студентів для проходження військової підготовки вiйськово-лiкарські комісії керуються вимогами “Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України”, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402. VI. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 6.1. Оцінка рівня успішності навчання у вищому навчальному закладі Рівень успішності навчання студента оцінюється в балах за підсумками складання ним екзаменів (заліків) у вищому навчальному закладі за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як добуток від множення середнього бала за складені екзамени (заліки) на 100. 6.2. Професійно-психологічний відбір 6.2.1. Професійно-психологічний відбір студентів для зарахування на проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки здійснюється відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 22.03.2010 № 152 “Про затвердження методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу”, Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09.07.2009 № 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.09.2009 за № 893/16909. 6.2.2. Професійно-психологічний відбір базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями найбільше відповідають вимогам військової підготовки. 6.2.3. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня нервово-психiчної стiйкостi та оцінку спроможності навчатися. Індивідуальні психологічні якості студента оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”. 6.2.4. Студенти, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 35 балів за методикою спроможності до навчання (максимальна оцінка спроможності кандидатів до навчання становить 70 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, відраховуються з числа кандидатів для навчання на кафедрі підготовки офіцерів запасу. 6.2.5. Рішення Відбіркової комісії щодо таких студентів оформляється окремим протоколом. 6.3. Оцінка рівня допризовної підготовки кандидатів 6.3.1. З метою визначення рівня допризовної підготовки відбіркова комісія проводить тестування студентів, яке складається з 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне виконане правильно завдання дорівнює 20, а максимальна кількість балів – 200. Студенти, які під час тестувань набрали менше 100 балів, з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються. Рішення відбіркової комісії щодо таких студентів оформляється окремим протоколом. 6.3.2. Теоретична частина оцінюється за результатами тестування за наступними розділами: військово-гуманітарна підготовка – перевіряється зріз знань з історії України та Збройних Сил України, знання законів, які регламентують службу в Збройних Силах України; статутів Збройних Сил України – в обсязі програми допризовної підготовки, що вивчається в загальноосвітній школі; вогнева підготовка включає теоретичні знання з ТТХ і устрою стрілецької зброї, ручних гранат та положень курсу стрільб; тактична підготовка охоплює розділи основних видів бою та вмінь діяти в наступі та обороні у складі відділення; основи військової топографії – перевіряється зріз знань щодо основних положень орієнтування на місцевості та знання термінів з військової топографії. Усі питання не виходять за рамки підручника “Захист Вітчизни” для загальноосвітніх шкіл. 6.3.3. Перевірка практичної частини випробування з допризовної підготовки складається з виконання прийомів стройової підготовки на плацу. Під час складання підлягають оцінці п’ять основних стройових прийомів, а саме: стройове положення, стройовий крок; вихід зі строю та повернення в стрій; повороти на місці та під час руху; виконання військового вітання; підхід до начальника та відхід від нього. 6.3.4. Техніка виконання кожного стройового прийому оцінюється: у двадцять балів, якщо прийом виконаний чітко, без напруги, впевнено та в суворій відповідності з вимогами Стройового статуту; у п’ятнадцять балів, якщо прийом виконаний чітко, без напруги, відповідно до вимог Стройового статуту, але при цьому була допущена хоча б одна помилка; у десять балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту, але недостатньо чітко, з напругою та при його виконанні була допущена одна помилка; у п’ять балів, якщо прийом виконаний не за статутом або допущено дві та більше помилок. 6.4. Оцінка рівня фізичної підготовленості кандидатів 6.4.1. Рівень фізичної підготовки кандидатів згідно з Настановою з фізичної підготовки у Збройних Силах України, яка затверджена наказом Міністра оборони України від 30.12.2009 № 685, визначається за результатами практичного виконання ними фізичних вправ. Випробування проводиться за трьома вправами: юнаки – біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 1 км (вправа на витривалість); жінки – біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км (вправа на витривалість). Усі вправи приймаються в один день. Для їх виконання надається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів не допускається. 6.4.2. Вправи оцінюються за Нормативами для визначення рівня фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України (додаток 20 до Настанови з фізичної підготовки в Збройних Силах України). 6.4.3. Оцінка рівня фізичної підготовленості студентів відбірковою комісією визначається як “зараховано” або “незараховано”. Для отримання оцінки “зараховано” необхідно виконати кожну з трьох вправ, призначених для перевірки, не нижче оцінки “задовільно” або з однією оцінкою “незадовільно”, крім вправи на витривалість, при наявності однієї оцінки не нижче “добре”. Нормативи для визначення фізичної підготовленості кандидатів на навчання за програмою військової підготовки офіцерів запасу: Таблиця 1 Оцінка Вправи для юнаків Підтягування на перекладині Біг на 100 м Біг на 1 км разів сек. хв., сек 5 9 15,0 3,55 4 8 15,4 4,05 3 7 16,2 4,30 Таблиця 2 Оцінка Вправи для дівчат Комплексна силова вправа Біг на 100 м Біг на 1 км разів сек. хв., сек 5 36 17,0 4.30 4 32 17,6 4.45 3 28 18,8 5.15 6.4.5. За умови отримання оцінки “незараховано” студент з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується. VII. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР 7.1. Порядок проведення конкурсного відбору 7.1.1 Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво. Без наявності зазначених документів він не допускається до проходження випробувань. 7.1.2. Конкурсний відбір проводиться за такими показниками: рівень успішності навчання студентів; рівень допризовної підготовки; рівень фізичної підготовленості кандидатів; професійно-психологічний відбір студентів. 7.1.3. За результатами конкурсного відбору для кожної військово-облікової спеціальності складається рейтинговий список. Список затверджується протоколом на засіданні відбіркової комісії. 7.1.4. Список кандидатів на навчання впорядковується: за кількістю балів від більшого до меншого; з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі – у порядку вищого балу з профільного екзамену допризовної підготовки кандидатів. 7.1.5. У рейтинговому списку зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові вступника; конкурсний бал; 7.1.6. Стосовно кожного студента з числа кандидатів для проходження військової підготовки Відбірковою комісією приймається рішення і робиться один з таких висновків: “рекомендувати до зарахування”; “не рекомендувати до зарахування”. 7.1.7. Рейтинговий список підписують секретар, голова та члени Відбіркової комісії після його розгляду в день проведення заключного засідання. Рейтингові списки кандидатів на навчання оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Відбіркової комісії університету. 7.1.8. Відповідно до рейтингового списку Відбіркова комісія розробляє проєкт наказу начальника університету про зарахування студентів для проходження військової підготовки. 7.2. Порядок подання апеляції кандидатів 7.2.1. Апеляції студентів за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджує начальник університету. 7.2.2. Апеляція студента за результатами випробувань повинна подаватися в день проведення усного випробування, а з письмового випробування – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування. 7.2.3. Додаткове опитування студентів під час розгляду апеляції не допускається. VIII. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 8.1. Зарахування студентів для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється на підставі наказу начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського за результатами відбору і рейтингового списку. 8.2. Студенти, які відібрані для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти, що надходять від юридичних або фізичних осіб, протягом одного місяця з дня зарахування укладають Контракт на проведення військової підготовки студента за програмою офіцерів запасу. 8.3. У разі несвоєчасного оформлення Контракту студенти на навчання не зараховуються, а на вакантні місця можуть бути зараховані студенти, що є наступними в рейтинговому списку за умови укладання Контракту у визначений термін.


04655, м. Київ вулиця Мельникова, 24, Українська військово-медична академія. Тел.: (044) 489-16-08 т/ф (044) 489-16-34 Сайт http://med-akademiya.com.ua/ 

 Правила прийому Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка 2017

Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 666 від 11.09.2013 
№ 932 від 18.12.2013 
№ 162 від 04.06.2014 
№ 163 від 04.06.2014 
№ 94 від 30.01.2015 
№ 143 від 25.03.2015 
№ 577 від 05.08.2015 
№ 962 від 11.11.2015 
№ 433 від 13.07.2016 
№ 133 від 10.03.2017}

Відповідно до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48

ПОРЯДОК 
проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

{У тексті Порядку слово “МОНмолодьспорт” в усіх відмінках замінено словом “МОН” згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу (далі - військова підготовка).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

2. Військову підготовку на добровільних засадах проходять громадяни України (далі - громадяни), які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

Громадяни можуть проходити військову підготовку за умови відповідності спеціальностей, які вони мають або за якими здійснюється їх підготовка у вищому навчальному закладі, військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби (далі - Збройні Сили та інші військові формування) необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

3. Військова підготовка проводиться у військових навчальних підрозділах (у військових інститутах, на факультетах (кафедрах) військової підготовки, кафедрах медицини катастроф та військової медицини) вищих навчальних закладів (далі - військові навчальні підрозділи) та у вищих військових навчальних закладах.

Здобувачі вищої освіти вищих навчальних закладів, що не мають військових навчальних підрозділів, можуть проходити військову підготовку у вищих навчальних закладах, що мають такі підрозділи, та у вищих військових навчальних закладах.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

Перелік вищих навчальних закладів, на базі яких проводиться військова підготовка, наведений в додатку до цього Порядку.

4. Військова підготовка проводиться у межах ліцензованого обсягу надання відповідної освітньої послуги:

за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил та інших військових формувань;

для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних з військовою підготовкою, для забезпечення реалізації права таких осіб на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

Розподіл військово-облікових спеціальностей та визначення обсягів підготовки за ними для кожного військового навчального підрозділу та вищого військового навчального закладу здійснюється Міноборони за поданням Генерального штабу Збройних Сил за погодженням з МОН, а для підготовки офіцерів запасу медичної служби - також з МОЗ з урахуванням територіального принципу комплектування Збройних Сил та інших військових формувань під час мобілізації.

5. Для проведення військової підготовки у військовому навчальному підрозділі між Міноборони та вищим навчальним закладом, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, укладається договір про проведення такої підготовки з визначенням умов її фінансування. У разі коли вищий навчальний заклад, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, підпорядкований центральному органу виконавчої влади, який здійснює керівництво військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення або Держспецтрансслужбою відповідний договір укладається між таким центральним органом виконавчої влади та зазначеним вищим навчальним закладом.

Для проведення військової підготовки здобувачів вищої освіти, які навчаються у вищому навчальному закладі, що не має військового навчального підрозділу, укладається договір про проведення такої підготовки та умови її фінансування між зазначеним вищим навчальним закладом та вищим навчальним закладом, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, чи вищим військовим навчальним закладом.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

Порядок проведення військової підготовки

6. Військова підготовка включається до освітніх (освітньо-професійних чи освітньо-наукових) програм підготовки та навчальних планів вищого навчального закладу, здобувачі вищої освіти якого проходять військову підготовку, як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичного і практичного курсу військової підготовки у військовому навчальному підрозділі або у вищому військовому навчальному закладі, комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки на базі військових частин або навчальних центрів вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів) та навчального збору.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

7. Для проведення військової підготовки за освітніми (освітньо-професійними чи освітньо-науковими) програмами підготовки та навчальними планами вищого навчального закладу, здобувачі вищої освіти якого проходять військову підготовку у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі, передбачається не менш як 29 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Військова підготовка, як правило, планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”) строком до двох років навчання.

Планування військової підготовки та її проведення у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі для здобувачів вищої освіти може також здійснюватись у строк від двох до шести тижнів поточного семестру (навчального року) строком до двох років навчання, що передбачається відповідним договором про організацію такої підготовки та умови її фінансування.

Для громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, планування та проведення військової підготовки може здійснюватись у строк, передбачений відповідним контрактом про військову підготовку громадянина, що укладається між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, або керівником вищого військового навчального закладу строком до двох років навчання.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

8. Основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, перелік компетентностей, які необхідні для успішного виконання професійних обов’язків на посадах офіцерського складу, визначаються у кваліфікаційній характеристиці офіцера запасу відповідної військово-облікової спеціальності. Крім того, у кваліфікаційній характеристиці визначається перелік спеціальностей, які мають громадяни або за якими здійснюється їх підготовка у вищому навчальному закладі, з яких вони можуть залучатися до військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

З метою реалізації вимог кваліфікаційної характеристики програмою військової підготовки встановлюється сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищого військового навчального закладу чи військового навчального підрозділу, пов’язаних з військовою підготовкою, та визначається послідовність вивчення навчальної дисципліни, графік навчального процесу, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

9. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

Порядок проведення медичного огляду визначається Міноборони разом з МОЗ, а конкурсного відбору - Міноборони разом з МОН.

10. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється наказом ректора вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, або керівника вищого військового навчального закладу.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

11. Між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, або керівником вищого військового навчального закладу протягом одного місяця з дня зарахування укладається контракт про військову підготовку громадянина. Предметом такого контракту є освітня діяльність зазначених закладів щодо проведення військової підготовки громадянина за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Крім того, контрактом про військову підготовку громадянина визначаються права та обов’язки сторін, порядок розрахунків, строк дії контракту та інші умови військової підготовки громадянина.

Громадяни, які зараховані для проходження військової підготовки, розподіляються керівником військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу за лекційними потоками і навчальними групами (взводами).

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

12. Громадяни, які проходять військову підготовку, відраховуються з військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу наказом ректора вищого навчального закладу, до складу якого входить зазначений військовий навчальний підрозділ, або керівника вищого військового навчального закладу за таких умов:

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

1) невиконання навчального плану або відсутність без поважної причини на заняттях з військової підготовки (понад 20 відсотків загальної кількості годин навчальних занять, що заплановані в семестрі);

2) за власним бажанням;

3) ухилення без поважної причини від навчального збору;

4) порушення дисципліни та громадського порядку під час навчання у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі;

5) порушення умов контракту;

6) за станом здоров’я;

7) порушення правил військового обліку.

13. Військова підготовка здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, навчального збору, контрольних заходів.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

14. Обов’язковою практичною складовою військової підготовки є первинна військово-професійна підготовка.

Комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки (далі - комплексні практичні заняття) проводяться після закінчення здобувачами вищої освіти першого року навчання за програмою військової підготовки у військових частинах чи навчальних центрах військових навчальних підрозділів або вищих військових навчальних закладів за рахунок часу, відведеного на їх канікулярну відпустку.

Комплексні практичні заняття з громадянами, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проводитись в інший період після опанування у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі теоретичної складової первинної військово-професійної підготовки (навчального матеріалу, передбаченого програмою військової підготовки на перший рік навчання).

Місця проведення комплексних практичних занять та порядок здійснення заходів, пов’язаних з їх проведенням, визначаються Генеральним штабом Збройних Сил або центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення та Держспецтрансслужбою, у разі підпорядкування їм військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка.

Тривалість комплексних практичних занять за всіма військово-обліковими спеціальностями становить три тижні (108 годин під керівництвом науково-педагогічних працівників та 30 годин самостійної роботи).

Комплексні практичні заняття за всіма військово-обліковими спеціальностями проводяться відповідно до плану-програми комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки, що затверджується Генеральним штабом Збройних Сил.

Для громадян, які проходять військову підготовку за військово-обліковими спеціальностями для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил, розробляється окремий план-програма.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

15. Громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки у відповідному військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі та комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки, залучаються до проходження навчального збору, передбаченого програмою військової підготовки.

Навчальний збір організовується після закінчення навчання у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі у поточному році або за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку здобувачів вищої освіти.

Дозвіл на перенесення з поважних причин навчального збору на наступний рік надається Генеральним штабом Збройних Сил. Для громадян, які проходять військову підготовку у військових навчальних підрозділах чи вищих військових навчальних закладах, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення та Держспецтрансслужбою, зазначений дозвіл надається цими органами.

Під час навчального збору на громадян поширюються права та обов’язки, встановлені актами законодавства для військовозобов’язаних, призваних на збори.

Навчальний збір проводиться у військових частинах (на кораблях) або у вищих військових навчальних закладах (військових інститутах), які мають відповідну матеріально-технічну базу для проведення практичного навчання.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

16. Навчальний збір проводиться з метою удосконалення професійних навичок громадян, набутих ними під час засвоєння програми військової підготовки у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі, виконання вправ із стрільби, керування військовою технікою та виконання інших навчально-бойових завдань.

Проведення навчального збору є завершальним етапом військової підготовки.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

17. Порядок призову i направлення громадян на навчальний збір, проходження перед початком навчального збору медичного огляду визначається Міноборони разом з Генеральним штабом Збройних Сил.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

18. Тривалість навчального збору за всіма військово-обліковими спеціальностями становить 30 діб.

19. Навчальний збір завершується складенням громадянами екзамену (далі - випускний екзамен).

{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

Випускний екзамен приймається екзаменаційною комісією, до складу якої включаються представники органів військового управління Збройних Сил та інших військових формувань.

20. Після складення випускного екзамену громадяни складають Військову присягу (крім тих, хто її вже склав) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил.

{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

21. На громадян, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, оформлюються атестаційні матеріали.

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

Порядок і строк подання керівниками військових навчальних підрозділів та вищих військових навчальних закладів атестаційних матеріалів до органів військового управління Збройних Сил та інших військових формувань визначаються Міноборони.

22. Громадянам, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

23. З метою забезпечення проведення на належному рівні військової підготовки Міноборони:

1) здійснює загальне керівництво та контроль за станом військової підготовки у вищих навчальних закладах;

2) затверджує штат (штатний розпис) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством;

3) за погодженням з ректором вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, здійснює добір і призначення:

керівника військового навчального підрозділу (для кафедр медицини катастроф та військової медицини - заступника керівника) та посадових осіб для забезпечення обліку, експлуатації, збереження, обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством;

осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством, для забезпечення такої підготовки за державним замовленням;

4) погоджує:

додатковий штатний розпис військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством, для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних із зазначеною підготовкою;

призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників за додатковим штатним розписом військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством, для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних із зазначеною підготовкою;

5) визначає за поданням Генерального штабу Збройних Сил штатні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями, і відповідні їм військові звання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах, у яких військова підготовка організується Міністерством;

6) організовує розроблення кваліфікаційних характеристик та програм військової підготовки офіцерів запасу з відповідних військово-облікових спеціальностей;

7) організовує разом з Генеральним штабом Збройних Сил та центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення та Держспецтрансслужбою:

проведення навчальних зборів;

забезпечення вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів озброєнням та військовою технікою, автомобільними транспортними засобами, пально-мастильними матеріалами, навчальною літературою та іншим майном;

обслуговування і ремонт озброєння та військової техніки вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів;

8) координує разом з іншими військовими формуваннями діяльність вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів з питань навчально-методичної роботи під час організації та проведення військової підготовки;

9) визначає порядок утворення екзаменаційних комісій для проведення випускних екзаменів;

10) здійснює контроль у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах, у яких військова підготовка організується Міністерством, за станом охорони державної таємниці, а також захисту іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави;

11) разом з МОН (МОЗ) визначає під час організації військової підготовки витрати Міноборони за кожною військово-обліковою спеціальністю;

12) визначає порядок військового обліку громадян;

{Підпункт 12 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

13) здійснює інші повноваження, визначені у цьому Порядку.

24. МОН здійснює координацію діяльності вищих навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи, з питань організації та проведення військової підготовки.

МОН та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, що мають військові навчальні підрозділи:

організовують у межах своєї компетенції військову підготовку відповідно до затверджених програм та переліку військово-облікових спеціальностей;

організовують розміщення озброєння та військової техніки відповідно до вимог Міноборони, установлених для робіт з озброєнням та військовою технікою, забезпечують здійснення заходів із захисту інформації, що становить державну таємницю;

здійснюють капітальне будівництво, експлуатацію, ремонт будівель і споруд, де розміщені військові навчальні підрозділи;

беруть участь у створенні у військових навчальних підрозділах необхідної матеріально-технічної бази (крім озброєння та військової техніки, технічної та іншої спеціальної літератури, забезпечення якими здійснюється Міноборони);

визначають в освітніх (освітньо-професійних чи освітньо-наукових) програмах кількість навчального часу, необхідного для проходження військової підготовки;

{Абзац сьомий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

здійснюють повноваження, передбачені підпунктами 2-467 і 10 пункту 23 цього Порядку.

25. Генеральний штаб Збройних Сил:

1) вивчає потребу в підготовці офіцерів запасу та надає Міноборони перелік військово-облікових спеціальностей, обсяги підготовки офіцерів запасу за ними з урахуванням територіального принципу комплектування Збройних Сил та інших військових формувань під час мобілізації, бере участь у розробленні кваліфікаційних характеристик;

2) затверджує штат (штатний розпис) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом;

3) за погодженням з ректором вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, здійснює добір і призначення:

керівника військового навчального підрозділу та посадових осіб для забезпечення обліку, експлуатації, збереження, обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом;

осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом, для забезпечення такої підготовки за державним замовленням;

4) погоджує призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників за додатковим штатним розписом військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом, для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних із зазначеною підготовкою;

5) організовує та забезпечує разом з іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення та Держспецтрансслужбою, проведення навчальних зборів;

6) бере участь у здійсненні контролю якості військової підготовки;

7) визначає кількість громадян, які у разі потреби за наказом Міністра оборони підлягають призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу;

{Підпункт 7 пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

8) проводить у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах та у військових комісаріатах перевірку стану військового обліку громадян.

{Підпункт 8 пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

26. Ректор вищого навчального закладу, на базі якого здійснюється військова підготовка, керівник вищого військового навчального закладу:

1) несе особисту відповідальність за організацію військової підготовки, створення для цього необхідної матеріально-технічної бази, забезпечення збереження озброєння, військової та спеціальної техніки, організацію охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та захисту службової інформації в установленому законодавством порядку та здійснення контролю за її станом;

2) виділяє необхідну кількість навчального часу для військової підготовки, у тому числі для проведення навчальних зборів, складення екзаменів, заліків і підготовки до них;

3) подає в установленому порядку заявку на отримання для військового навчального підрозділу озброєння, військової та спеціальної техніки, автомобільних транспортних засобів, пально-мастильних матеріалів, іншого майна, технічної та спеціальної літератури;

4) погоджує:

штатний розпис військового навчального підрозділу для забезпечення військової підготовки за державним замовленням;

призначення керівника військового навчального підрозділу (для кафедр медицини катастроф та військової медицини - заступника керівника) та посадових осіб для забезпечення експлуатації, збереження, обслуговування і ремонту озброєння, військової та спеціальної техніки військових навчальних підрозділів;

призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників військового навчального підрозділу для забезпечення військової підготовки за державним замовленням;

5) за погодженням з Міноборони або іншим центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням, чи правоохоронним органом спеціального призначення або Держспецтрансслужбою:

затверджує додатковий штатний розпис відповідного військового навчального підрозділу для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних з військовою підготовкою;

здійснює призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників за додатковим штатним розписом військового навчального підрозділу для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних з військовою підготовкою;

визначає вартість послуг, пов’язаних з військовою підготовкою, для кожної військово-облікової спеціальності;

6) організовує:

регулярне обговорення на засіданнях ректорату та вченої ради вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу стану військової підготовки;

відбір громадян, які виявили бажання проходити військову підготовку, та укладає з ними контракти;

{Абзац третій підпункту 6 пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

7) укладає договір з Міноборони або іншим центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення або Держспецтрансслужбою про організацію військової підготовки громадян та умови її фінансування (крім керівника вищого військового навчального закладу);

{Підпункт 7 пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

8) організовує і контролює ведення військового обліку здобувачів вищої освіти та своєчасно подає військовим комісаріатам відповідні відомості про них;

{Підпункт 8 пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

9) надає висновки і рекомендації щодо подальшого службового використання за отриманою військово-обліковою спеціальністю;

10) забезпечує своєчасне подання атестаційних матеріалів щодо присвоєння первинного військового звання осіб офіцерського складу запасу.

27. Ректор вищого навчального закладу, здобувачі вищої освіти якого проходять підготовку на базі іншого вищого навчального закладу чи вищого військового навчального закладу:

{Абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

1) укладає договори з вищими навчальними закладами, на базі військових навчальних підрозділів яких проводиться військова підготовка, або з вищими військовими навчальними закладами про порядок проведення військової підготовки та умови її фінансування;

2) виділяє необхідну кількість навчального часу для військової підготовки, у тому числі для проведення навчального збору, складення екзаменів, заліків і підготовки до них;

3) організовує участь здобувачів вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку, у конкурсному відборі;

{Підпункт 3 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

4) організовує і контролює ведення військового обліку здобувачів вищої освіти та своєчасно подає військовим комісаріатам відповідні відомості про них.

{Підпункт 4 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

28. Контроль за організацією та проведенням військової підготовки у військових навчальних підрозділах та вищих військових навчальних закладах здійснює Міноборони разом з центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення та Держспецтрансслужбою відповідно до своїх повноважень.

Додаток 
до Порядку

ПЕРЕЛІК 
вищих навчальних закладів, на базі яких проводиться військова підготовка

Буковинський державний медичний університет

Військова академія (м. Одеса)

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

Вінницький національний аграрний університет

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Державний університет телекомунікацій

Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

Запорізький державний медичний університет

Запорізький національний технічний університет

Івано-Франківський національний медичний університет

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Луцький національний технічний університет;

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Національна академія внутрішніх справ (м. Київ)

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький)

Національна академія Національної гвардії України (м. Харків)

Національна академія Служби безпеки України (м. Київ)

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

Національний авіаційний університет (м. Київ)

Національний гірничий університет України (м. Дніпро)

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

Національний університет оборони України (м. Київ)

Національний університет “Одеська морська академія”

Національний університет цивільного захисту України

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків)

Одеський державний екологічний університет

Одеський національний медичний університет

Одеський національний політехнічний університет

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)

Сумський державний університет

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Ужгородський національний університет

Українська військово-медична академія (м. Київ)

Українська медична стоматологічна академія

Університет державної фіскальної служби України

Харківський національний медичний університет

Харківський національний університет внутрішніх справ

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Херсонський державний університет

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 666 від 11.09.2013№ 932 від 18.12.2013№ 162 від 04.06.2014№ 163 від 04.06.2014№ 94 від 30.01.2015№ 143 від 25.03.2015№ 962 від 11.11.2015№ 433 від 13.07.2016№ 133 від 10.03.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 лютого 2012 р. № 48

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 866 “Про військову підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. № 868 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 866”.

3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 820 “Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 51, ст. 1732).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1062 “Про внесення зміни до переліку вищих навчальних закладів, студенти яких проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 51, ст. 1733).

5. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1430 “Про утворення Харківського університету Повітряних Сил та Об’єднаного науково-дослідного інституту Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1986; 2010 р., № 66, ст. 2387).

6. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 381 “Про заходи щодо оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 22, ст. 1201).

7. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 р. № 53 “Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 4, ст. 166).

8. Пункт 3, абзаци другий - п’ятий пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1025 “Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2144).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. № 1595 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 866” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 46, ст. 3079).

10. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 344 “Про реорганізацію Житомирського військового інституту радіоелектроніки імені С. П. Корольова” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 17, ст. 648).

11. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 800 “Про реорганізацію Полтавського військового інституту зв’язку” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 42, ст. 1676).

12. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 796 “Про ліквідацію кафедри підготовки спеціалістів з питань цивільної оборони у Київському національному університеті будівництва і архітектури” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2285).

13. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1089 “Про реорганізацію Національної академії оборони України” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 98, ст. 3227).

14. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1995 р. № 820 та від 26 липня 2001 р. № 866, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 467 “Про заходи щодо подальшої оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1239).

15. Пункт 41 додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2010 р. № 1632 “Про скасування обмеження доступу до деяких актів Ради Міністрів Української РСР, Кабінету Міністрів Української РСР, Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 61, ст. 2130).

16. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 286 “Про реорганізацію Військового інституту Одеського національного політехнічного університету у Військову академію (м. Одеса)” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 905).

. Army Reserve Officer Training Both the GSO and SSO courses are available on a part-time basis if you want to become an Army Reserve Officer. This course is designed to fit around your existing work and life commitments. You'll study the same topics as regular officers, however, you'll be given more flexible study options. The Army Reserve GSO course involves five modules totaling 104 days of residential training, but you'll be given up to two years to complete the course.

«М. І. ЗУБОК ПЕДАГОГІЧНІ РОЗДУМИ (СТАТТІ, ДОПОВІДІ, ТЕЗИ, ЗАПИСКИ) Київ 2011 Зубок М. І. Педагогічні роздуми (статті, доповіді, тези, записки). К.: 2011 289 с. Видання містить матеріали ...»


Тільки за таких умов можне говорити про державницький підхід до вирішення такої важливої проблеми як підготовка кадрів з безпеки бізнесу і формування приватної правоохоронної системи країни.

Враховуючи, що зазначена проблема більш всього стосується сектору реальної економіки, насамперед суб’єктів господарювання промислового комплексу цілком обґрунтовано, що ініціатором заходів по вирішенню даної проблеми могла б стати Спілка промисловців та підприємців України.

–  –  –

На початку 90-х років в Україні було зосереджено не тільки біля одного мільйона військовослужбовців Радянської Армії, на її території існувала розвинута військова інфраструктура. Одним із елементів такої інфраструктури були військові вузи, військові кафедри при вищих та середніх – спеціальних закладах, курси удосконалення підготовки офіцерських кадрів, а також мережа військових частин, які готували молодших спеціалістів по багатьох військових спеціальностях. Тільки у військових вузах було задіяна біля 35 тис. офіцерів і цивільних фахівців, які готували майже 50 тис. курсантів та слухачів. З військових вузів і кафедр щороку випускалось більше 5000 молодих офіцерів. Серед професорсько-викладацького складу біля 35% складали вчені – кандидати і доктори наук, доценти та професори. Військові вузи зосереджували в собі потужний науковий потенціал, мали у своєму розпорядженні сучасну матеріально-технічну, лабораторну та наукову базу. У цих вузах діяло біля 30 спеціалізованих вчених рад, наукові лабораторії та науково-виробничі комбінати. Кожен вуз мав свій власний полігон де практично відпрацьовувались навчально-бойові завдання на техніці, з озброєнням, виконувались бойові стрільби та інші тактичні прийоми.

Особливе місце у підготовці кадрів відводилось підготовці фахівців розвідувального профілю. Так, підготовку офіцерів військової розвідки здійснювало Київське вище загальновійськове командне училище ім. М.В.Фрунзе.

Доречі це був єдиний військової вуз у Радянському Союзі, який готував таких фахівців для всіх Збройних Сил СРСР.

Підготовка офіцерів радіотехнічної розвідки здійснювалась на одному із факультетів Київського вищого інженерного радіотехнічного училища а офіцери авіакосмічної розвідки готувались у Київському вищому інженерному авіаційному училищі. Сумське вище артилерійське командне училище готувало фахівців артилерійської розвідки.

Крім того, питання розвідувальної підготовки були одними із важливіших при підготовці офіцерів практично всіх спеціальностей у всіх військових вузах.

Слід також додати, що координацію діяльності військових вузів та кафедр в т.ч. і з питань розвідувальної підготовки здійснював спеціальний підрозділ штабу Київського військового округу. Тобто, підготовка кадрів в окрузі займала одне із провідних місць.

Таким чином радянська спадщина щодо підготовки військових кадрів в т.ч. і розвідувального профілю була не тільки багата, але і досить потужна.

Київське вище загальновійськове училище ім. М.В.Фрунзе здійснювало підготовку офіцерів для підрозділів військової розвідки частин і з’єднань Сухопутних військ тактичної ланки. В училищі на чотирьох курсах навчались більше 1000 курсантів. Їх підготовка велась на 10 кафедрах. Щороку випускалось до 250 молодих офіцерів. Училище мало потужну матеріальнотехнічну базу: 54 спеціалізованих навчальних аудиторії, стаціонарні мініполігони для проведення практичних занять з тактичної та вогневої підготовки, тренажерна база на 100 навчальних місць з тактичної вогневої, технічної та розвідувальної підготовки, три спортивні містечка, бібліотека в якій налічувалось біля 250 000 різного роду видань, сучасний військовий полігон, який включав тактичне та розвідувальне поля, танкодром, стрілецький тир, стрільбище загальним обсягом на 22 напрямки, польовий табір. В училищі працювало біля трьохсот осіб викладацького складу та осіб, що здійснювали забезпечення навчального процесу. Серед них підготовку курсантів забезпечували два доктори та 10 кандидатів наук, офіцери, які мали багаторічний досвід роботи в частинах розвідки, учасники бойових дій в різних воєнних конфліктах.

Враховуючи професійне призначення випускників діяльність училища носила специфічний характер і обмежувалась незначним складом його працівників особливою структурою.

На жаль, недалекоглядна політика першого керівництва системою військової освіти не сприяла збереженню унікальної школи підготовки військових розвідників, училище одним із перших в 1992 році було ліквідовано.

Стараннями окремих офіцерів училища та управління військової освіти Міністерства оборони України (п-к Зубок М.І., п/п-к Зайцев В.І., п-к Сидоров С.Д., п-к Востряков В.С) було збережено профіль підготовки фахівців та деякі елементи педагогічної школи, зокрема частину матеріально-технічної бази, кафедру розвідки та 100 курсантів 2,3 і 4 курсів, яких після ліквідації зазначеного училища було переведено до Київського вищого танкового інженерного училища ім. Маршала Радянського Союзу Якубовського І.І. (КВТІУ). За короткий термін обладнання тренажерної бази (7 спеціалізованих навчальних аудиторій), технічні засоби розвідки, спеціальне озброєння, техніка, об’єкти методичного забезпечення були передислоковані на нове місце, змонтовані і введені в навчальний процес. Було обладнано 17 спеціалізованих аудиторій та два тренажерних корпуси в яких проходили підготовку курсанти-розвідники. Особливу наполегливість та старання на цьому етапі формування вітчизняної педагогічної школи підготовки військових розвідників проявили п-к Зубок М.І., п/п-к Зайцев В.І., п/п-к Раєвський В.М., п/п-к Новиков Ю.П., п/п-к Горячкин В.В., п/п-к Бадін Б.М., п/п-к Сидоров С.В., к-н Демура Ю.М., п/п-к Шалдаєв М.Ф., пр-к Голошивець А.П., службовці: Старчиенко В.С., Шапошніков Л.А.

Спеціальна підготовка курсантів – розвідників забезпечувалось кафедрою бойового забезпечення основний склад якої було сформовано з викладачів кафедри розвідки Київського вищого загальновійськового училища ім.

М.В. Фрунзе. Кафедру очолював кандидат воєнних наук, доцент п-к Зубок М.І.

Протягом 1992-1993 навчального року підготовка фахівців військової розвідки здійснювалось у складі КВТІУ Враховуючи певну невизначеність з підготовкою кадрів воєнної розвідки і взагалі з перспективами розвідувальної діяльності в період скорочення військ Київського військового округу, керівництво Головного штабу Міністерства оборони України (ГШ МОУ) почало шукати шляхи вирішення даного питання. Якраз цьому питанню було присвячене у грудні 1992 року зібрання керівного складу розвідки ГШ МОУ, військових округів (Київського, Прикарпатського, Одеського), окремих військових частин розвідки та представників військових вузів де здійснювалось підготовка офіцерів-розвідників.

Зібрання було ініційовано начальником управління розвідки ГШ МОУ генерал-майором Легоміновим В.І. У роботі зібрання прийняли участь народні депутати – представники комітету національної безпеки та оборони Верховної Ради України. У ході роботи зібрання були обговорені та прийняті до реалізації основні положення щодо становлення вітчизняної воєнної розвідки в т.ч. і з питань підготовки її кадрів. Сама ця подія здійснила суттєвий вплив на подальшу долю підготовки військових розвідників.

У 1993 році на базі КВТІУ було утворено Київський інститут Сухопутних військ (КІСВ) у складі трьох факультетів: танкового, автомобільного і розвідувального. Останній було сформовано з офіцерів та службовців кафедри бойового забезпечення, а також найбільш підготовлених офіцерів військових частин розвідки Сухопутних військ.

Розвідувальний факультет було створено у складі 5 кафедр: військової розвідки (начальник п/п-к Раєвський Володимир Маркович), спеціальної розвідки (начальник – п-к Кирилов М.Ф.), технічних засобів розвідки (начальник п/п-к Новіков Ю.П. ), вогневої підготовки (начальник – п/п-к Іванов Євгеній Павлович), політології (начальник – доцент, п/п-к Вашутін О.І.), чотирьох рот курсантів (по одній роті на кожному курсі) та підрозділу удосконалення підготовки офіцерів військової розвідки. Факультет очолив кандидат воєнних наук, професор, п-к Зубок Микола Іванович. Заступниками начальника факультету були призначені: з загальних питань – п/п-к Сукач Олександр Миколайович, з навчальної роботи – кандидат економічних наук, доцент, капітан 1 рангу Міщенко А.Г. (з 1994 р. – п-к Аксенов М.П.), з виховної роботи п/п-к Хало Л.Г. Основним призначенням факультету була підготовка офіцерів з вищою освітою для підрозділів військової та спеціальної розвідки за професійним спрямуванням: бакалавр, на напрямах підготовки „Політологія” та „Військові науки” за військовою спеціальністю „Бойове застосування підрозділів військової розвідки”.

Основу підготовки курсантів-розвідників склали тактична, вогнева, спеціальна, повітряно-десантна, технічна підготовка. Підготовка забезпечувалась у ході аудиторних та практичних занять, занять на тренажерах та польових заняттях, в т.ч. і з використанням військових полігонів в різних регіонах країни.

Значна увага приділялась вивченню іноземної мови, особливо тематиці прикладного характеру, гуманітарним наукам та фізичній підготовці. Вагомий внесок в підготовку курсантів на даному етапі внесли викладачі: п/п-к Шалдаєв М.Ф., м-р Непляха О.Н., п-к Грищук Костянтин Павлович, п/п-к Королько Ю.Я., м-р Смолянюк Володимир Федорович, м-р Ільчук Леонід Іванович, п/п-к Сидоров Сергій Дмитрович, п/п-к Скворцов І.А., п/п-к Зубков В.М., п/п-к Косов М.В., м-р Васильєв Олександр Миколайович, п/п-к Волков Олександр Григорович, службовці Старчиенко В.С., Дьяконова М.Г.

Велику роботу по вихованню та підготовці курсантів проводили начальники курсів м-ри Романов Ігор Володимирович, Мехед Петро Миколайович, курсові офіцери ст. л-т Блоха Андрій Васильович, ст. л-т Возненко В.Г., ст. л-т Вилко Олег Володимирович, л-т Македон В.В., ст. л-т Бзовій Микола Іванович, ст.-л-т Лопатін Руслан Володимирович. Активно та наполегливо працювали старший помічник начальника навчальної частини факультету м-р Горбачов Сергій В., офіцери лабораторій кафедр к-н Семенов Юрій Миколайович, к-н Теслицький Анатолій Васильович. Випускники факультету направлялись для проходження офіцерської служби в підрозділи та частини військової та спеціальної розвідки. Велику наполегливість в навчанні та засвоєнні методики розвідувальної роботи проявили курсанти Гирич О.М., Деркач М.В., Проценко О.В., Аксьонов Р.М., Ющенко С.П. Субота Б.І., Григоренко О. та інші.

Особливої вдячності заслуговує діяльність керівництва КВТІУ, а за тим і КІСВ по прийняттю, розташуванню та організації навчального процесу офіцерів та курсантів-розвідників. З великою шаною і повагою згадають учасники тих подій начальника КВТІУ (КІСВ) генерал-майора Шаповалова А.П., який своєю життєвою мудрістю і досвідом, командирським таланом зумів в короткий термін безболісно об’єднати офіцерські та курсантські колективи і спрямувати їх організовану роботу на якісну підготовку молодих офіцерів.

Добрим словом згадують офіцери та курсанти заступника начальника КВТІУ(КІСВ) кандидата технічних наук, професора п-ка Огарка А.П.. Саме його зусиллями було забезпечено організований перехід до навчання курсантів – розвідників в нових умовах, розробку нових навчальних планів та програм для підготовки та удосконалення підготовки офіцерів військової розвідки. При безпосередній допомозі п-к Огарка Анатолія Павловича розвідувальний факультет в короткий термін зміг пройти своє становлення та розпочав підготовку курсантів у відповідності з новими принципами військової освіти.

Протягом декількох років (з 1993 по 2000 рік) на розвідувальному факультеті (КІСВ) було здійснено підготовку біля 700 офіцерів військової та спеціальної розвідки, а також пройшли удосконалення підготовки біля 100 офіцерів розвідувальних підрозділів.

Випускники факультету проходили і проходять службу практично у всіх регіонах України, а також за її межами у складі військ ООН.

У 1998 році на базі Київського інституту Сухопутних військ було створено Військовий інститут керівного інженерного складу Національної академії оборони України до складу якого увійшов розвідувальний факультет, але уже з новою назвою: факультет підготовки спеціалістів військової розвідки тактичного рівня.

Підготовку офіцерів розвідників було передбачено здійснювати за спеціальністю „Бойове застосування та управління діями підрозділів Сухопутних військ” та спеціалізацією „Бойове застосування та управління діями підрозділів військової розвідки та спеціального призначення” і кваліфікацією – бакалавр військового управління, офіцер військового управління тактичного рівня.

Структура факультету також зазнала суттєвих змін, до його складу увійшли: управляння факультету, навчальна частина, кафедра розвідки (начальник – п-к Раєвський В.М., заступник – п-к Козар Олександр Федорович), кафедра політології (начальник кандидат політичних наук, п-к Ільчук Л.І.) та курсантські підрозділи. Очолив факультет п-к Сукач О.М., заступником начальника факультету з виховної роботи став м-р Перафацький І.В., а заступником з навчальної роботи – п-к Аксьонов М.П., а затім п/п-к Перепелиця Валерій П.

Підготовку курсантів вели досвідчені фахівці п-к Косов М.В., п-к Єзерський М.Р., кандидат технічних наук п-к Романов І.В., п-к Мехед П.М., викладачі Шалдаєв М.Ф., Волков О.Г., Кирилов М.Ф., Демченко М.Г., Позднишев Е.В., Білоус В.С., Баремба Л.В., Порохнявий Ю.Б. та інші.

Курсантськими підрозділами керували м-р Зуй О.А., м-р Бабенко І.П., ст. л-т Строкань Т.В.

У 2002 році Військовий інститут керівного інженерного складу, а з ним і факультет підготовки спеціалістів військової розвідки тактичного рівня було розформовано, підготовку офіцерів військової та спеціальної розвідки передано до Одеського інституту Сухопутних військ. Туди ж було перевезено і основне обладнання матеріально-технічної бази. Але до Одеси не вирушив жоден із офіцерів-викладачів чи командирів підрозділів. Частина із них звільнилась з лав Збройних Сил, а частина знайшла собі інші місця служби.

Тобто можне говорите, що багаторічна педагогічна школа підготовки фахівців військової розвідки припинила своє існування.

На жаль доля підготовки офіцерів військової та спеціальної розвідки була не зовсім привабливою і в Одеському інституті Сухопутних військ. У 2006 році інститут було розформовано, а підготовку вказаних фахівців мав продовжити Львівський Військовий інститут Національного університету „Львівська політехніка”.

Згадуючи період становлення системи підготовки військової освіти і зокрема роботу з організації підготовки фахівців – розвідників не можна не звернути увагу на той підйом та ентузіазм з яким виконували завдання командири та викладачі розвідувального факультету, які мрії і надії складали у своїй уяві. Тільки з такими людьми: досвідченими, впевними в собі, організованими і по армійські дисциплінованими можна було починати розбудову української військової освіти і вони це довели своєю наполегливою і невтомною працею, створивши унікальний та ефективно діючий вузівський підрозділ і започаткувавши нову педагогічну школу підготовки кадрів військової та спеціальної розвідки. Честь і шана та низький уклін таким людям.


Ягнятин Ружин Крилівка Ярославка 

«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425