Українська військово-медична академія

 
 

Українська військово-медична академія

Украинская военно-медицинская академия коронавірус коронавирусм. Київ

  uvma@gmail.com

НІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.04.2011 N 183/187/305

Про організацію військової підготовки студентів

вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів

Міністерства охорони здоров'я України

за програмою підготовки офіцерів запасу

у 2010 - 2011 навчальному році

Відповідно до статті 11 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) та з метою забезпечення
Збройних Сил України та інших військових формувань необхідною
кількістю військовонавчених громадян для виконання військового
обов'язку в запасі, проходження військової служби осіб
офіцерського складу за контрактом або за призовом, проходження
служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших
військових формувань, а також для задоволення особистих потреб
громадян в отриманні додаткових знань, умінь та навичок,
необхідних для належного виконання ними військового обов'язку в
запасі у мирний час, обов'язків військової служби у воєнний час,
та для майбутньої професійної діяльності Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити План прийому на навчання студентів вищих
медичних (фармацевтичного) навчальних закладів Міністерства
охорони здоров'я України за програмою підготовки, офіцерів запасу
у 2010 - 2011 навчальному році, які будуть готуватися за кошти
юридичних та фізичних осіб, що додається.
2. Директору військово-медичного департаменту Міністерства
оборони України організувати проведення військової підготовки
студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів за
програмою підготовки офіцерів запасу за військово-обліковими
спеціальностями згідно з Планом прийому на навчання студентів
вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів Міністерства
охорони здоров'я України за програмою підготовки офіцерів запасу у
2010 - 2011 навчальному році виключно за кошти фізичних та
юридичних осіб.
3. Начальнику Української військово-медичної академії та
ректорам вищих медичних навчальних закладів, на базі яких
здійснюється військова підготовка студентів за програмою
підготовки офіцерів запасу: до 10 березня 2011 року визначити вартість послуг, пов'язаних
із військовою підготовкою студентів для кожної військово-облікової
спеціальності, за якою буде здійснюватися підготовка офіцерів
запасу з числа студентів вищих медичних навчальних закладів
України за кошти фізичних та юридичних осіб, погодити відповідні
кошторисні розрахунки вартості зазначених послуг з директором
Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони
України і затвердити їх у встановленому порядку; до 10 березня 2011 року укласти з ректорами вищих навчальних
закладів, студенти яких залучаються до військової підготовки за
кошти фізичних та юридичних осіб на базі інших вищих навчальних
закладів, договори про військову підготовку студентів за програмою
підготовки офіцерів запасу щодо умов, порядку проведення такої
підготовки та її фінансування; організувати відбір студентів, які виявили бажання пройти
військову підготовку за кошти юридичних та фізичних осіб, і
укласти з ними контракти про військову підготовку студента у
військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу за
програмою підготовки офіцерів запасу в межах Плану прийому на
навчання студентів вищих медичних навчальних закладів Міністерства
охорони здоров'я України за програмою підготовки офіцерів запасу в
2010 - 2011 навчальному році; до 25 березня 2011 року на підставі Плану прийому на навчання
студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів
Міністерства охорони здоров'я України за програмою підготовки
офіцерів запасу в 2010 - 2011 навчальному році подати до
Генерального штабу Збройних Сил України (через Головне управління
оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України) на
затвердження штатні розписи військових навчальних закладів та
військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів
відповідно до вимог Типових нормативів для розроблення штатів
(штатних розписів); до 30 березня 2011 роду надіслати до військово-медичного
департаменту Міністерства оборони України копії договорів про
військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів
запасу; до 8 квітня 2011 року надіслати до Головного управління
особового складу Генерального штабу Збройних Сил України та
Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України
копії наказів про зарахування студентів вищих навчальних закладів
України на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу; кошти, отримані вищими навчальними закладами, крім вищих
військових навчальних закладів, від юридичних та фізичних осіб як
сплата за послуги, пов'язані з навчанням, розподіляються
відповідно до витрат Міністерства оборони України та витрат
кожного вищого навчального закладу на забезпечення проведення
військової підготовки згідно з договором між Міністерством оборони
України та ректором вищого навчального закладу про військову
підготовку студентів.
4. Ректорам вищих навчальних закладів, студенти яких
залучаються до військової підготовки за програмою підготовки
офіцерів запасу: до 10 березня 2011 року укласти договори із ректором вищого
навчального закладу, на базі якого проводиться військова
підготовка, або з начальником вищого військового навчального
закладу про порядок проведення військової підготовки та умови її
фінансування; включити військову підготовку студентів до індивідуального
навчального плану студентів, які уклали договори на проведення
військової підготовки; провести розподіл військово-облікових спеціальностей, за
якими здійснюється військова підготовка студентів, між
факультетами (інститутами) із забезпеченням найбільш повної
відповідності напряму і спеціальності підготовки у вищих
навчальних закладах змісту військової підготовки.
5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України М.Б.Єжель
Міністр охорони здоров'я України І.М.Ємець
Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони

України,

Міністерства охорони

здоров'я України,

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

04.04.2011 N 183/187/305

ПЛАН

прийому на навчання студентів

вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів

Міністерства охорони здоров'я України

за програмою підготовки офіцерів запасу

у 2010 - 2011 навчальному році,

які будуть готуватися

за кошти юридичних та фізичних осіб

------------------------------------------------------------------ NN |Вищі військові | Вищі навчальні | Найменування |Кількість | пп | навчальні |заклади, студенти| військово- | офіцерів | | заклади |яких залучаються | облікової |запасу, що| | (військові | до навчання за |спеціальності, |здійснюють| | навчальні | програмою | за якою |підготовку| | підрозділи | офіцерів запасу | здійснюється | за кошти | | вищих | | підготовка | фізичних | | навчальних | |офіцерів запасу| та | | закладів), на | | |юридичних | | базі яких | | | осіб | | здійснюється | | | | | підготовка | | | | ---+---------------+-----------------+---------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+---------------+-----------------+---------------+----------| 1 |Українська |Національний |Лікувальна | 240 | |військово- |медичний |справа в | | |медична |університет імені|наземних | | |академія |О.О.Богомольця; |військах | | | | |(загальна | | | | |практика) | | | |-----------------+---------------+----------| | |Медичний інститут|Стоматологія | 90 | | |Української | | | | |асоціації | | | | |народної | | | | |медицини; | | | | |-----------------+---------------+----------| | |Інститут екології|Фармація | 30 | | |та медицини | | | |-------------------------------------------------+----------| |Разом | 360 | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Харківський |Харківський |Стоматологія | 40 | |національний |національний | | | |медичний |медичний | | | |університет |університет; | | | | |-----------------+---------------+----------| | |Медичний |Лікувальна | 60 | | |факультет |справа в | | | |Харківського |авіації | | | |національного |---------------+----------| | |університету |Лікувальна | 30 | | |імені |справа в | | | |В.Н.Каразіна |Сухопутних | | | | |військах | | | |-----------------+---------------+----------| | |Національний |Фармація | 60 | | |фармацевтичний | | | | |університет | | | |-------------------------------------------------+----------| |Разом | 190 | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Запорізький |Запорізький |Лікувальна | 60 | |державний |державний |справа на | | |медичний |медичний |кораблях | | |університет |університет |(загальна | | | | |практика) | | | | |---------------+----------| | | |Фармація | 30 | | | | | | ---+-------------------------------------------------+----------| |Разом | 90 | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Тернопільський |Тернопільський |Лікувальна | 80 | |державний |державний |справа в | | |медичний |медичний |наземних | | |університет |університет імені|військах | | |імені І.Я. |І.Я. |(загальна | | |Горбачевського |Горбачевського |практика) | | | | |---------------+----------| | | |Фармація | 10 | | | |---------------+----------| | | |Стоматологія | 40 | | | | | | ---+-------------------------------------------------+----------| |Разом | 130 | -----------------------------------------------------+----------| ВСЬОГО | 770 | -----------------------------------------------------------------
Виконуючий обов'язки директора
військово-медичного департаменту
Міністерства оборони України Р.Х.Камалов
Заступник начальника Управління
освіти та науки Міністерства
охорони здоров'я України Ю.С.П'ятницький
Директор Департаменту вищої
освіти Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України Я.Я.Болюбаш
Обновлен 11 апр 2020. Создан 28 мая 2016 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425