оцінка сайту

 
 

оцінка сайту
sbup.com seomastering.com

Звіт про оцінку сайту — підсумковий документ, що подається оцінювачем клієнту і містить висновок про оціночну вартість сайту.

Додатком до звіту про оцінку вартості сайту може служити будь-яка інша інформація, що має відношення до оцінки (інформація про використання тих чи інших даних, відомості про допущених, принципах, підходах і судженнях, якими керувався оцінювач при оцінці вартості сайту).

Склад і обсяг звіту вартості оцінки сайту залежать від:

бюджету, що є в розпорядженні замовник (скільки грошей він готовий витратити на замовлення послуги оцінки вартості сайту;
терміну, протягом якого повинен бути представлений звіт вартості сайту;
поставлених перед оцінкою сайту завдань;
рівня технічної складності сайту;
обсягу і контенту сайту;
наявність авторських прав на складові частини контенту сайту (текст, фото, аудіо- та відеоінформацію);
відвідуваності сайту;
тематики сайту.

Звіт
про оцінку вартості сайту 

На __ аркушах.
Оцінка вартості сайту проводилася відповідно до завдання замовника (Додаток 1) і договором на оцінку вартості сайту (Додаток 2) в період з «__» ___ 200_. по «__» ___ 200_.

При виконанні оцінки вартості сайту були виконані следующе роботи, враховані основні показники роботи сайту та параметри:

проведені переговори із замовником і отримані вихідних даних про роботу сайту в цілому на поточний період часу, і починаючи з моменту його створення;
візуальний перегляду сайту;
перегляд програмного коду сайту;
аналізу відвідуваності сайту на основі статистичних даних лічильників відвідуваності «___», «___» і «___»;
аналіз основних показників роботи сайту;
аналіз вартості ключових слів в контекстній рекламі, за якими відвідувачі приходять на сайт;
аналіз частоти запиту ключових слів в популярних пошукових системах (Google, Yandex, Rambler), за якими відвідувачі приходять на сайт;
інші показники, необхідні для отримання об'єктивних, точних і достовірних даних.

За підсумками проведеної оцінки вартості сайту пропонується три варіанти продажу сайту:
(Всі цифри умовні)

No

Ціна, $

Опис

Примітка

1

1 000

Продаж сайту без підтримки

У всіх випадках покупцеві продаються і передаються:права на домен;переуступаются права на хостинг;

передається 100% відкритий програмний код;

коди доступу до всіх ресурсів і сервісів, в яких зареєстрований сайт;

виявляється мінімальне навчання і підтримка сайту розробником.

2

1 500

Продаж сайту з підтримкою протягом 100 днів.

 

3

2 500

Продаж сайту з підтримкою протягом 100 днів.Розробник зобов'язується не розробляти сайти аналогічної тематики протягом 200 днів.Далі, за умови взаємної згоди продавця і покупця, останній сплачує продавцеві $ 200 на місяць, за умови що він не буде публікувати в Інтернеті сайти аналогічної тематики.

 

В результаті проведення робіт з оцінки сайту виявлено:

Сайт має явну тенденцію до зростання відвідуваності, що підтверджується статистичними даними лічильників підрахунку відвідуваності сайту: «___», «___», «___».
Сайт має виражену цільову аудиторію (вказується аудиторія).
Сайт знаходять в Інтернеті з широким переліком ключових слів і фраз, які мають пряме відношення до пропонованих на сайті товарів і послуг (Додаток 3).
Переважна частина відвідувачів сайту приходить з пошукових систем «___», «___» і «___».
Сайт має високу середню глибину перегляду відвідувачами.
Сайт має великий потенціал щодо збільшення числа відвідувачів, що підтверджується співвідношенням загального числа відвідувачів, що прийшли на сайт за місяць до загальної кількості запитів за ключовими словами, що мають відношення до пропонованих на сайті товарів і послуг (Додаток 4).
Зміна місця розташування офісу не матиме значного впливу на відвідуваність сайту і на його основні показники ефективності роботи.
Сайт має можливість дистанційного адміністрування.

На момент оцінки сайту:

Шкідливого програмного забезпечення не виявлено.
Веб-сайт не забанили в популярних пошукових системах.
Відсутня довгий ланцюжок зміна власників сайту.

резюме:

Сайт являє собою перспективну і динамічно зростаючу рекламний майданчик, орієнтовану певну цільову аудиторію.
Сайт рекомендований для продажу юридичним і / або фізичним особам, зацікавлених в придбанні (вказується перелік товарів і послуг).

Довідково

(Наведена нижче інформація є довідковою та не входить до складу звіту про вартість сайту, переданого замовнику).

Показатель

Описание

$3000 — $3500

Загальна сума витрат, з урахуванням заробітної плати співробітників (програмісти, веб-дизайнери, маркетологи, копірайтери, бухгалтер і т.д.), податків, оренди офісу, витрат на рекламу, телефон, Інтернет, канцелярські витрати і т.д., необхідні на створення сайту аналогічної тематики «з нуля», здатного забезпечити аналогічні показники по відвідуваності, цільової аудиторії, ключові слова, за якими знаходять сайт і т.д.

3-4 месяца

Час, протягом якого сайт, створюваний «з нуля», здатний досягти основних показників оцінюваного сайту

50000 — 60000

Можлива кількість відвідувачів сайту за «__» квартал 20__ року

10%-15%

Теоретичний охоплення цільової аудиторії сайтом (потенціал зростання сайту)

$0,12 — $0,14

Середня вартість залучення відвідувача на сайт контекстною рекламою за основними ключовими словами, за якими відвідувачі знаходять сайт в Інтернеті в 20__ році

$0,14 — $0,16

Середня вартість залучення відвідувача на сайт контекстною рекламою за основними ключовими словами, за якими відвідувачі будуть знаходити сайт в Інтернеті в 20__ році

Коментар

У більшості випадків витрати на створення сайту виявляються більше суми, за яку можна купити сайт.
Пояснюється це, зокрема тим, що за той час, який потрібно для досягнення при створенні нових сайтом показників роботи оцінюваного сайту, він може принести прибуток (за допомогою сайту можуть продані товари, надані послуги тощо).

Методика оцінки вартості сайту виконувалася на основі двох основних загальноприйнятих методів оцінки:

    1. Метод обліку витрат — оцінна вартість сайту визначається, виходячи з витрат на відтворення або заміщення оцінюваного сайту з урахуванням старіння (часу існування сайту в мережі, при відсутності редизайну або доробок сайту).
    2. Метод обліку доходів — уявлення про вартість як поточному еквіваленті всіх очікуваних чистих доходів, які оцінюваний сайт при розумному використанні може принести своєму власникові в майбутньому з урахуванням часу надходження доходів та ризику, пов'язаного з їх отриманням.

    3. Метод прямого порівняння продажів, тобто порівняння оцінюваного об'єкта (далі — сайт) і порівнянних, тобто аналогічних йому за характеристиками, сайтів, відносно недавно проданих на даному ринку послуг, не використовувався через відсутність достатньої кількості достовірних статистичних даних і специфіки об'єкта оцінки в цілому.

Whois: (MYSITE.RU)

domain:    MYSITE.Ua
nserver:    _______.ua.
nserver:    _______.ua.
state:       REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:     Private person
phone:      +38 495 0000000

fax-no:     +38 495 0000000
e-mail:     __________
registrar:  REGTIME-REG-RIPN
created:   20__.__.__
paid-till:   20_.__.__
source:    TCI

Last updated on 20__.__.__ MSK/MSD

Історія Whois:
Всього з «__» ._____ 20__ року зафіксовано 2 зміни whois-інформації з даного домену.

«Www.mysite.ua»: ресурс не описаний в каталозі meta.
Індекс цитування (тІЦ) ресурсу — 10

Список доменів зі схожою назвою:

Наводиться список доменів, що мають схожу або частково збігається з оцінюваним сайтом ім'я домену.

Title головної сторінки сайту: (наводиться опис).

Крім вищезгаданої інформації до складу звіту можу входити наступні дані:

1. Середня кількість відвідувачів сайту в день.
2. Середня кількість відвідувачів в місяць.
3. Середнє число переглянутих сторінок сайту за місяць.
4. Наявність і обсяг реклами, розміщеної як на окремих сторінках, так і на сайті в цілому.
5. Категорія сайту (металургія, будівництво, сільське господарство і т.д.).
6. Привабливість (популярність) тематики сайту.
7. Актуальність тематики.
8. Привабливість і доступність назви сайту.
9. Обсяг і перелік пропонованих на сайті товарів і послуг.
10. Наявність зареєстрованої торгової марки, патентів та інших зареєстрованих прав на власність.
11. Наявність логотипа і товарного знака на сайті.
12. Наявність гасел (слоганів) на сайті.
13. Наявність постійних відвідувачів сайту.
14. Дата проведення останнього редизайну сайту.
15. Вимоги до програмно-апаратного забезпечення, необхідного для штатного перегляду сайту.
16. Необхідність постійного супроводу сайту.
17. Наявність колективу спеціалістів, які обслуговують сайт.
18. Можливість застосування тем для редизайну сайту.
19. Загальне враження про дизайн сайту і його відповідність колі і характером завдань, які повинен вирішувати сайт.
20. Мови програмування, які були використані при створенні сайту.
21. Наявність і організація системи пошуку на сайті.
22. Чи використовуються на сайті спливаючі вікна.
23. Як організована система пошуку по сайту. Наявність в складі сайту бази даних.
24. Наявність в малюнках заміщає тексту.
25. Наявність і склад мультимедійних файлів (відео та музика) в складі сайту.
26. Тип і розмір шрифту сайту. Можливість масштабування шрифту у вікні браузера.
27. Наявність в складі сайту «повільних» веб-сторінок — завантаження яких займає багато часу.
28. Структура (компоновка) сайту.
29. Чим забезпечується безпека роботи сайту.
30. Наявність прототипу сайту.
31. Наявність аналогів сайту.
32. Кількість сайтів аналогічної тематики, зареєстрованих в основних вітчизняних пошукових системах, каталогах і рейтингах.
33. Конкуренція серед сайтів аналогічної тематики.
34. Як часто оновлювався сайт.
35. Рейтинг сайту в основних каталогах і пошукових системах.
36. Наявність версій сайту англійською та іншими іноземними мовами.
37. Наявність версії сайту, адаптованої для перегляду на мобільних пристроях (мобільних телефон, КПК і т.д.).
38. Фізичне місцезнаходження хостингу сайту.
39. Цілий ряд інших технічних і економічних показників.

Додатки

1. Завдання на оцінку вартості сайту.
2. Договір на оцінку вартості сайту.
3. Перелік ключових слів і фраз, за ​​якими сайт знаходять в Інтернеті в популярних пошукових системах.
4. Частота запитів ключових слів в популярних пошукових системах, що мають відношення до пропонованих на сайті товарам і послугам.

Порада

1. Чим точніше і докладніше замовник сформулює, які завдання повинні бути вирішені при виконанні оцінки сайту, і що саме він очікує отримати, тим дешевше, швидше і об'єктивніше будуть результати оцінки.
2. Постарайтеся підготувати всю необхідну інформацію (коди доступу до систем статистики, фінансові документи, що підтверджують витрати на рекламу сайту і т.д., що дозволяють оцінювачу швидше і точніше виконати поставлені перед ним завдання.
3. Завжди слід пам'ятати, що оцінка вартості сайту багато в чому аналогічна аудиторської перевірки фірми.

важливо

У більшості випадків звіт про оцінку вартості сайту — конфіденційна інформація.
Тому ми не публікуємо приклад реально виконаного звіту про оцінку вартості сайтуОбновлен 02 фев 2020. Создан 20 окт 2019 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425