Міняю костюм на однострій

 
 

Міняю костюм на однострій

Військова журалістикаУ Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського стартували курси для представників цивільних ЗМІ, які висвітлюють хід Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

До проведення занять залучаються представники центральних та регіональних телевізійних каналів, друкованих видань, Інформаційних агенцій та Інтернет-видань України.

Організаторами заходу є Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України, Міністерство інформаційної політики, Рада національної безпеки і оборони України, а також науково-педагогічні працівники Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

У відкритті заходу взяли участь начальник Управління комунікацій та преси Міноборони полковник Оксана Гаврилюк, радник Міністра інформаційної політики Аліна Фролова та керівництво Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Програмою занять передбачено теоретичний курс з вивчення структури, функцій і завдань сектору безпеки і оборони України, нормативно-правової бази діяльності ЗС України, військової термінології, порядку взаємодії представників цивільних засобів масової інформації з офіцерами прес-структур АТО, а також практичні заняття з тактичної медицини, правил поводження з вибухонебезпечними предметами та правил поведінки представників ЗМІ у зоні конфлікту.

З метою поглиблення співпраці військових та цивільних журналістів, в рамках курсу також сплановано проведення круглого столу із запрошенням представників ЗМІ, медіа-експертів та прес-офіцерів.

Подібний захід для представників цивільних засобів масової інформації у Збройних Силах України проводиться вперше. Головною метою курсів є упорядкування процедури допуску представників цивільних ЗМІ на військові об’єкти в районі проведення Антитерористичної операції, удосконалення порядку виконання журналістами редакційних завдань в районах проведення АТО, збереження життя та здоров’я військовослужбовців, представників ЗМІ та мирного населення, попередження витоку інформації з обмеженим доступом.

З огляду на велику кількість журналістів, які виявили бажання взяти участь у заняттях, курси буде проведено декількома сесіями упродовж грудня 2016 року у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського (теоретичний курс), а також практичні заняття на базі 169 навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України (смт Десна Чернігівської області).

Одним із завдань курсів є запровадження дворівневої акредитації для роботи представників цивільних засобів масової інформації в районах проведення Антитерористичної операції.

Міняю костюм на однострій
Тенденція останніх років свідчить про те, що все більше цивільної молоді, яка навчається на офіцерів запасу, висловлює бажання служити в армії

Наростаючі процеси інтернаціоналізації економіки, прозорість державних кордонів та глобалізація у всіх сферах суспільного життя не є винятком і для освітньої діяльності. У контексті вимог до послуг оборони з боку суспільства, економіки і зовнішнього середовища насамперед слід врахувати конкурентоспроможність її збройних сил.

Лідери розвинутих країн світу після завершення довготривалої «холодної війни» проголосили початок нової – неоголошеної війни знань. Ця війна більш витончена, але не менш доленосна: мозок стикається з мозком, інтелект – з інтелектом.

У війнах майбутнього перемагатиме не той, хто вбив більше ворогів, а той, хто розумніший. Серед загроз своїй національній безпеці у воєнній сфері багато країн вбачають не лише відставання в розробленні та прийнятті на озброєння сучасного ОВТ (озброєння та військова техніка), а й в якості підготовки офіцерських кадрів.

 

Інтеграція освІти

Основними реаліями сьогоднішньої освіти є створення єдиного загальноєвропейського освітнього простору під егідою Болонської декларації, головні вимоги якої полягають у приведенні освітніх систем європейських держав до єдиного стандарту.

Нині однією з найважливіших стратегічних задач модернізації національної системи вищої освіти є якість підготовки фахівців на рівні міжнародних стандартів. Але водночас треба зберегти своєрідність національних традицій освіти, примножувати надбання національних науково-педагогічних шкіл.

Фахівці вважають, що очевидною є проблематичність досягнення повної нормативної реалізації принципів Болонського процесу в системі військової освіти. Військова освіта, насамперед тактичного рівня, в усіх провідних країнах світу є корпоративною системою підготовки військових фахівців. Їхнє призначення – виконувати завдання, зумовлені специфікою функціонування збройних сил.

Майже половина європейських країн, які підписали Болонську декларацію, у тому числі Німеччина, Франція й Іспанія, теж мають проблеми в освітніх військових системах.

Українські військові фахівці застерігають, що освіта за складністю, багатофункціональністю й важливістю для держави належить до консервативних систем, потребує ретельних і виважених підходів. Адже ціна помилки – руйнівні соціально-економічні наслідки, зокрема щодо безпеки й оборони держави.

2010 рік має стати роком повної адаптації вищої освіти України до вимог і принципів Болонського процесу. Розвиток військової освіти нерозривно поєднаний з перспективами вдосконалення системи вищої освіти України в цілому. Тож проблеми євроінтеграції освітянської діяльності не обійшли і військову освіту.

 

Лейтенанти запасу

Система військової освіти поряд із підготовкою офіцерів виконує і завдання щодо підготовки мобілізаційних ресурсів на особливий період.

Удосконалення системи підготовки студентів за програмою офіцерів запасу є одним зі шляхів інтеграції в європейський та світовий військово-освітній простір.

Таку підготовку на добровільних засадах проходять студенти вишів за III і IV рівнями акредитації з денною формою навчання, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними і діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 25 років.

Вища освіта військових фахівців здійснюється за ліцензією, що видається Міністерством освіти і науки на підставі перевірки відповідності умов підготовки військових фахівців загальнодержавним вимогам. Підготовка за кошти державного бюджету становить близько 7%, зокрема, студенти 5-6 курсів медичних вишів навчаються за державний кошт. За кошти фізичних та юридичних осіб навчається близько 93% студентів, а це понад 27 тисяч осіб.

Саме можливість оновити матеріальну базу, покращити навчальний процес спонукала Національний університет оборони України розпочати з 2001 року навчання студентів київських вишів. У червні 2004 року було отримано ліцензію на право підготовки офіцерів запасу з числа цивільної молоді. У 2009 році на утримання системи військової освіти було виділено понад 515 млн. грн. (4,4% загального бюджету Збройних Сил України).

За словами директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України Миколи Науменка, такого фінансування замало. Враховуючи потреби Збройних Сил, з 2005 року прийом на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється лише за кошти юридичних і фізичних осіб. Це дає можливість щороку додатково отримати 35-45 млн. грн. Залучені позабюджетні кошти використовуються на забезпечення навчального процесу студентів і частково на вдосконалення навчально-матеріальної бази військових вишів.

На сьогодні укладені договори про військову підготовку студентів денної форми навчання з 16 вишами Києва. Прийом на навчання, вступні випробування проводить відбіркова комісія університету. При навчанні студентів за програмою офіцерів запасу враховується світовий досвід, територіальний принцип підготовки, можливість прийому на службу випускників після закінчення ними вузів, особливо за малочисельними військовими спеціальностями.

Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, склали військову присягу і встановлені екзамени, атестовані до офіцерського складу, після закінчення вишу наказом Міністра оборони України присвоюється відповідне первинне офіцерське звання офіцера запасу. Протягом 2003-2009 років звання офіцерів запасу отримали більше п’яти тисяч студентів.

 

Хочу служити в армії

Кількість бажаючих проходити службу в армії та в інших силових структурах щороку зростає. За словами заступника начальника Генштабу ЗС України генерал-лейтенанта Володимира Артюха, через обмежене фінансування існує проблема з запровадженням задекларованих у суспільстві пільг і гарантій для військовослужбовців за контрактом. Також зростає кількість осіб з вищою освітою, які виявляють бажання проходити військову службу за контрактом і попередньо не проходили строкову. Так, якщо у 2008 році цей показник склав 16,4%, то за п’ять місяців 2009-го – вже 25%. З іншого боку, позитивним є те, що плинність кадрів серед цих категорій у 4,5 рази менша, ніж серед осіб, прийнятих      з числа військовозобов’язаних.

Інтеграція навчального процесу, наукової і науково-технічної діяльності є ще одним кроком удосконалення в наданні освітянських послуг. Такою стала співпраця     Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) і Національного університету оборони України.

Навчально-науковий комплекс (ННК) на базі цих вишів був створений в липні 2008 року. Його діяльність спрямована на оптимізацію військової підготовки студентів для проходження військової служби в резерві на посадах офіцерського складу, в отриманні додаткових знань, умінь і навичок для майбутньої професійної, освітньої та наукової діяльності.

ННК забезпечує діяльність з впровадження системи підготовки військових фахівців на основі інтеграції військової та цивільної освіти, ефективне використання науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторних баз, соціальної інфраструктури. Співпраця передбачає організацію підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів України.

Право на підготовку офіцерів запасу в Національному університеті оборони підтверджено Державною акредитаційною комісією України в квітні 2009 року. Це дозволило збільшити ліцензійний обсяг прийому до 1000 осіб на рік. Нині на кафедрі навчаються 1980 студентів, із них на І курсі – 1000 осіб.

Валерій Марченко, Олена Моісєєнко


Обновлен 13 дек 2016. Создан 16 июн 2013 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425