Список ВНЗ

 
 

Список ВНЗ

Класичний приватний університет новий нова КПУ Національний університет дистанційної освіти НУДО ЗВО заклад вищоїКиївський Національний економічний університет КНЕУ

Вищий навчальний заклад “Університет економіки та права ”КРОК”

Європейський університет ЄУ

Національна академія Внутрішніх справ(міліція, юристи, юридичний, право та психологія) НАВС

Київська гуманітарна академія КГА

Міжнародний Соломонів університет МСУ

Київський університет туризму, економіки та права КУТЕП

Міжгалузева академія управління МАУ

Київський Національний торговельно-економічний університет КНТЕУ

Академія муніципального управління АМУ

Київський Національний університет технологій і дизайну КНУТД

Київська державна академія водного транспорту КДАВТ

Межрегіональна академія управління персоналом МАУП

Київський національний університет будівництва і архітектури КНУБА

Національний технічний університет «КПІ»

Національний педагогічний університет НПУ ім.Драгоманова

Національний університет фізичного виховання і спорту України НУФВСУ

Київський університет імені Бориса Грінченка КУБГ

Національний університет біоресурсів та природокористування НУБІП

Національний транспортний університет НТУ

Національна академія служби безпеки України НА СБУ

Київський інститут міжнародних відносин КІМВ

Національний авіаційний університет НАУ

Інформація для випускників шкіл

та професійно-технічних навчальних закладів

 

 

Перелік вищих військових навчальних закладів

 

1.

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

2.

Факультет військової підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

3.

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного  (м. Львів)

4.

Військова академія (м. Одеса)

5.

Факультет військово-морських сил Одеської національної морської академії

6.

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (м. Київ)

7.

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

8.

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

9.

Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету

10.

Кафедра військової підготовки Одеського державного екологічного університету

11.

Військовий юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 

Назви військових коледжів сержантського складу

 

1.

Військовий коледж сержантського складу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

2.

Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного  (м. Львів)

3.

Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії

4.

Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації (Державного університету телекомунікацій) (м. Полтава)

 

 

 

 

 

Інформація про вищі військові навчальні заклади

 

 

 

1. Харківський університет Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба (м. Харків)

 

Адреса: 61023, м. Харків, вул. Сумська 77/79

Телефон: 700-21-65, 704-96-45

Електронна адреса:info@hups.mil.gov.ua

 

Факультет автоматизованих систем управління та наземного забезпечення
польотів авіації.

Здійснює підготовку військових фахівців за напрямами підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

“бакалавр”    - 3,5 роки навчання;

“спеціаліст”   - 1 рік навчання;

“магістр”       - 1 рік навчання.

Галузь знань: “ Автоматизація та приладобудування ” спеціальність:

“ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” спеціалізація:

-  комплекси та засоби автоматизації управління Повітряних Сил.

Галузь знань: “Електроніка та телекомунікації” спеціальність:

“Телекомунікації та радіотехніка” спеціалізації:

- радіоелектронні системи забезпечення польотів авіації;

-радіоелектронні системи та засоби командних пунктів Повітряних Сил.

Сертифікати ЗНО для вступу:

Українська мова та література          - обов'язковий;

Математика або фізика                      - профільний;

Історія України, іноземна мова, географія, хімія або біологія   - додатковий.

Факультет здійснює підготовку офіцерів на посади:

Інженер відділення експлуатації АСУ;

Інженер радіоцентру вузла зв’язку;

Інженер групи радіонавігації та посадки літаків;

Інженер радіотехнічної системи ближньої та дальньої навігації.

Телефон для довідок: +38 (057) 704-96-05 +38 (067) 788-46-31.

 

Факультет інформаційних та технічних систем.

Факультет проводить підготовку цивільної молоді за освітньо-кваліфікаційними рівнями “молодшого бакалавра”, “бакалавра”, “магістра” за кошти фізичних та юридичних осіб. Факультет проводить підготовку іноземних громадян та осіб без громадянства за всіма спеціальностями.

Термін навчання становить:

молодший бакалавр   - 3 роки;

бакалавр                     - 4 роки

Спеціальності:

Комп’ютерна інженерія;

Інженерія програмного забезпечення;

Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; Авіоніка, Авіаційний транспорт

Сертифікати ЗНО:

Українська мова та література            - обов’язковий;

Математика                                           - профільний;

Фізика або хімія або іноземна мова     - додатковий.

Спеціальності:

Телекомунікації та радіотехніка

Сертифікати ЗНО:

Українська мова та література              - обов’язковий;

Фізика                                                      - профільний;

Математика, хімія або іноземна мова    - додатковий.

 

Інженерно-авіаційний факультет.

Здійснює підготовку військових фахівців за напрямами підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

“бакалавр”    - 3,5 роки навчання;

“спеціаліст”   - 1 рік навчання;

“магістр”       - 1 рік навчання.

Галузь знань: Електроніка та телекомунікації ”

спеціальність: “Авіоніка”

спеціалізації:

- радіоелектронне обладнання літаків, вертольотів та ракет;

- комплекси повітряної розвідки;

- авіаційне обладнання

Галузь знань: “Транспорт” спеціальність: “Авіаційний транспорт ” спеціалізації:

- військові літаки, вертольоти та авіадвигуни;

- авіаційне озброєння;

- засоби аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації.

Сертифікати ЗНО для вступу:

Українська мова та література                 - обов'язковий;

Математика або Фізика                             - профільний;

Історія України, іноземна мова, географія, хімія або біологія - додатковий.

Факультет здійснює підготовку офіцерів на посади:

бортовий авіаційний технік;

старший технік обслуги обслуговування;

старший авіаційний технік інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї; старший авіаційний технік групи регламенту та ремонту техніко-експлуатаційної частини авіаційної техніки;

начальник групи регламенту та ремонту техніко-експлуатаційної частини авіаційної техніки;

начальник обслуги обслуговування авіаційного озброєння;

начальник (заступник начальника) техніко-експлуатаційної частини;

начальник лабораторії пункту збору та обробки інформації центру обробки розвідувальної інформації;

начальник лабораторії групи збору та обробки інформації оптикоелекгронної розвідки центру обробки розвідувальної інформації;

старший технік обслуги обслуговування засобів розвідки інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї;

командир технічного (електрогазового) взводу технічної роти батальйону аеродромно-технічного забезпечення;

Телефони для довідок: +38 (057) 702-17-70; +38 (067) 579-30-75; +38 (067) 719-85-23.

 

Льотний факультет.

Здійснює підготовку військових фахівців за напрямами підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

“бакалавр”     - 4 роки навчання;

“магістр”        - 1 рік навчання.

Галузь знань: “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

спеціальність: “Військове  управління (Повітряні Сили)” спеціалізації:

>        - льотна експлуатація та бойове застосування літаків;

>        - льотна експлуатація та бойове застосування вертольотів;

>        - навігація та бойове застосування літальних апаратів;

-  бойове управління польотами авіації. спеціальність:“3абезпечення військ (сил)” спеціалізація:

>        - виховна та соціально-психологічна робота у підрозділах, на кораблях (за видами Збройних Сил.

Сертифікати ЗНО для вступу:

Українська мова та література              - обов'язковий;

Математика або фізика                          - профільний;

Історія України, іноземна мова, географія, хімія або біологія     - додатковий.

Факультет здійснює підготовку офіцерів на посади:

льотчик;

льотчик-інструктор;

помічник командира екіпажу (корабля);

льотчик-штурман;

льотчик-оператор;

штурман корабля (екіпажу);

офіцер бойового управління командного пункту авіаційної частини;

штурман наведення пункту наведення авіації;

помічник керівника польотів - керівник зони посадки;

передовий авіаційний навідник.

заступник командира підрозділу (рота ТЕЧ) по роботі з особовим складом;

офіцер психолог;

заступник командира батальйону по роботі з особовим складом;

офіцер відділення (відділу) по роботі з особовим складом;

начальник клубу військової частини (з’єднання) офіцер з організації дозвілля).

Телефони для довідок: +38 (067) 575-57-33; +38 (050) 256 44 56.

 

Факультет післядипломної освіти

Здійснює підготовку військових фахівців за напрямами підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

“бакалавр”     - 3,5 роки навчання;

“спеціаліст”    - 1 рік навчання;

“магістр”        - 1 рік навчання.

денна форма навчання,

 Галузь знань: “ Автоматизація та приладобудування ”

Спеціальність: “ Метрологія та інформаційно-вимірювальні техніка ”спеціалізація:

>       метрологічне забезпечення військ (сил).

Галузь знань: “ Електрична інженерія ”

спеціальність: “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ’’ спеціалізація:

>       електротехнічні системи озброєння, техніки та електроспоживання об’єктів військового призначення.

Сертифікати ЗНО для вступу:

Українська мова та література               - обов'язковий;

Математика або фізика                           - профільний;

Історія України, іноземна мова, географія, хімія або біологія - додатковий.

 

Факультет протиповітряної оборони сухопутних військ.

Здійснює підготовку військових фахівців за напрямами підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

“бакалавр”             - 3,5 роки навчання;

“спеціаліст”            - 1 рік навчання;

“магістр”                - 1 рік навчання.

Галузь знань: “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”

спеціальність: “Військове управління (Сухопутні війська)” спеціалізація:

>      управління діями підрозділів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ

спеціальність: “Озброєння та військова техніка” спеціалізація:

>      радіоелектронні засоби інформаційного забезпечення і автоматизованого управління комплексами та системами зенітного озброєння Сухопутних військ;

>      зенітні ракетні, зенітні ракетно-артилерійські та зенітні артилерійські комплекси і системи Сухопутних військ

Сертифікати ЗНО для вступу:

Українська мова та література         - обов'язковий;

Математика або фізика                     - профільний;

Історія України, іноземна мова, географія, хімія або біологія        - додатковий.

Факультет здійснює підготовку офіцерів на посади:

Командир взводу;

Командир зенітного ракетного-артелерійського дивізіону;

Командир механізованої, танкової та повітряно-десантоної (аеромобільної) бригади;

Начальник обслуги зенітного ракетного полку;

Інженер групи регламенту та ремонту зенітно-ракетних комплексів.

Телефони для довідок: +38 (067) 728-54-67; +38 (095) 181-33-36; +38 (063) 164-52-11.

 

Факультет радіотехнічних військпротиповітряної оборони.

Здійснює підготовку військових фахівців за напрямами підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

“бакалавр”          - 3,5 роки навчання;

“спеціаліст”         - 1 рік навчання;

“магістр”             - 1 рік навчання.

Галузь знань: “ Електроніка та телекомунікації ” спеціальність: “ Телекомунікації та радіотехніка ” спеціалізація:

- радіолокаційні засоби інформаційного забезпечення військ (сил).

Галузь знань: “ Автоматизація та приладобудування ”

Спеціальність: “ Метрологія та інформаційно-вимірювальні техніка ” спеціалізація:

- метрологічне забезпечення військ (сил)

Сертифікати ЗНО для вступу:

Українська мова та література            - обов'язковий;

Математика або фізика                        - профільний;

Історія України, іноземна мова, географія, хімія або біологія    - додатковий

Факультет здійснює підготовку офіцерів на посади:

Начальник РЯС;

Старший інженер РЯС;

Командир окремого радіолокаційного взводу;

Оперативний черговий командного пункту підрозділу;

Начальник служби метрології та стандартизації військової частини; Старший інженер відділу бази вимірювальної техніки;

Інженер відділу бази вимірювальної техніки;

Телефон для довідок: +38 (067) 570-06-84; +38 (066) 705-50-13.

 

Факультет зенітних ракетних військ

Здійснює підготовку військових фахівців за напрямами підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

“бакалавр”             - 3,5 роки навчання;

“спеціаліст”            - 1 рік навчання;

“магістр”                - 1 рік навчання.

Галузь знань: “ Електроніка та телекомунікації ” спеціальність: “ Телекомунікації та радіотехніка ” спеціалізації:

>        зенітні ракетні комплекси та системи малої дальності

- зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності.

- радіоелектронні засоби інформаційного забезпечення і управління зенітними ракетними комплексами та системами Повітряних Сил.

Галузь знань: “ Електрична інженерія ”

спеціальність: “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ” спеціалізація:

>       - електротехнічні системи озброєння, техніки та електроспоживання об’єктів військового призначення.

Сертифікати ЗНО для вступу:

Українська мова та література            - обов'язковий;

Математика або фізика                        - профільний;

Історія України, іноземна мова, географія, хімія або біологія           - додатковий.

Факультет здійснює підготовку офіцерів на командні пункти зенітних ракетних
систем та комплекси С-300П, Бук М1 за посадами призначення:

Начальник обслуги відділення радіолокаційної розвідки;

Інженер відділення бойового управління;

Начальник обслуги відділення бойового управління;

Командир стартового взводу;

Начальник обслуги самохідної вогневої установки;

Начальник обслуги пускозаряджаючої установки.

Телефони для довідок: +38 (057) 704-91-73; +38 (097) 442-66-29; +38 (067) 255-11-88; +38 (063) 063-02-63

 

 

 

2. Факультет військової підготовки

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

 

Адреса: 61098, м. Харків-98, вул. Полтавський шлях, 192 .

Телефони: - комутатор (057)-372-61-67.

- секретар відбіркової комісії  майор Артюшенко Олександр Вікторович

 (093)-721-38-07, (066)-930-32-95.

Електрона адреса: fvp.ntu.kpi@gmail.com сайт http://web.kpi.kharkov.ua/

 

до факультету на перший курс приймаються:

·                                 цивільна молодь віком від 17 до 21 року;

·                                 Випускникам факультету відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.08 № 1153/2008, присвоюється військове звання «лейтенант»  та видається диплом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» державного зразка.

Приваблюючі переваги:

- навчання на факультеті є безоплатним;

- повне державне забезпечення;

- гарантоване дотримання соціальних і матеріально-побутових умов під час навчання;

- після навчання випускники гарантовано забезпечуються робочими місцями, службовим житлом, мають відповідні соціальні пільги.

На факультеті здійснюється підготовка:

-офіцерів-фахівцівз вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», напрям підготовки 6.040101 «Хімія» за спеціальністю 7.04010181 «Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічна безпека».

Професійне призначення випускника: проходження служби на посадах військової ланки радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки підрозділів та частин Збройних Сил України відповідно до спеціальності, а також рівнозначних посадах в інших родах військ.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО (вступних екзаменів):

– з української мови та літератури;

– з хімії (профільний предмет);

– екзамен з математики;

– психологічне обстеження;

– медичний огляд  ВЛК;

– оцінка рівня фізичної підготовленості.

 

 

 

3. Національна академія сухопутних військ

імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

 

Адреса: 79012, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32.

Телефон/факс (приймальна): +380 (32) 238-65-34

Телефон (оперативний черговий): +380 (32) 258-44-00

Електронна адреса: mail@asv.gov.uaсайт: http://www.asv.gov.ua/

 

Напрямкинавчання:

1.      Військова справа

2.      Журналістика і видавнича справа

3.      Культура і мистецтво, дизайн

4.      Національна безпека і охорона правопорядку

5.      Радіоелектроніка і зв'язок

6.      Транспорт

7.      Фізкультура і спорт

Спеціальноcті: 

1.      війcькове упpавління;

2.      електромеxаніка;

3.      інженeрна меxаніка;

4.      xімія;

5.      музичнe миcтецтво;

6.      автомoбільний транcпорт

Факультети та кафедри:

Факультет бойового застосування військ

Кафедра тактики

Кафедра вогневої підготовки

Кафедра водіння бойових машин та автомобілів

Кафедра тактико-спеціальних дисциплін

Кафедра бронетанкової техніки

Загальновійськовий факультет

Кафедра автомобілів та автомобільного господарства

Кафедра морально-психологічного забезпечення діяльності військ

Кафедра музичного мистецтва

Кафедра гуманітарних наук

Кафедра управління повсякденною діяльністю військ та тилового забезпечення

Факультет ракетних військ і артилерії

Кафедра комплексів та приладів артилерійської розвідки

Кафедра ракетних військ і артилерії

Кафедра ракетно-артилерійського озброєння

Кафедра електромеханіки та електроніки

Факультет підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення

Кафедра інженерної механіки (озброєння та техніки інженерних військ)

Кафедра інженерних спеціальних дисциплін

Кафедра тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Кафедра інженерної техніки

Загальноакадемічні кафедри

Кафедра іноземних мов та військового перекладу

Кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

Кафедра мобілізаційної, організаційно-штатної, кадрової роботи та оборонного планування

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавр:

Денна форма навчання:

Фахівці культурно - виховної роботи 

1.Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова, фізика, математика або хімія

Військові диригенти:

1.Українська мова та література

2. Творчий конкурс

3. Історія України або іноземна мова

Фахівці інженерних підрозділів:

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова, фізика, хімія або історія України

Фахівці артилерійської розвідки та ракетних підрозділів:

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова, фізика, хімія або історія України

Фахівці механізованих, танкових, ракетних, артилерійських, інженерних підрозділів та виховної роботи:

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова, фізика, хімія або історія України

Заочна форма навчання:

Фахівці автомобільного транспорту:

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова, фізика, хімія або історія України

 

 

 

4. Військова академія (м. Одеса)

 

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10

тел.: +380 (482) 63-76-60 тел.: +380 (482) 63-94-85 (прийм. комісія)

Електронна адреса: vaodessa@ukr.net cайт: www.vaodessa.org.ua

 

Факультети:

 1. Факультет підготовки спеціалістів високомобільних десантних військ
 2. Факультет підготовки спеціалістів військової розвідки та спеціального призначення
 3. Факультет підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення.
 4.  Факультет підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння.

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

за рахунок видатків державного бюджету (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

 /Денна форма навчання/

Галузь знань, спеціальність (спеціалізація) підготовки:

1.Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Фізичне виховання і спорт, спеціалізація:

  – Фізична підготовка у військах (силах)

2.Електротехніка та електромеханіка.

Ракетно-артилерійське озброєння, спеціалізації:

  – Експлуатація та ремонт ракетного озброєння;

  – Експлуатація та ремонт артилерійського озброєння;

  – Боєприпаси, вибухові речовини, сигнальні та освітлювальні засоби.

3.Транспорт і транспортна інфраструктура.

 Автомобілі та автомобільне господарство, спеціалізація:

  – Автомобільна техніка військ.

4.Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону. Тилове забезпечення військ (сил), спеціалізації:

  – Речове забезпечення підрозділів (частин, з'єднань);

  – Продовольче забезпечення підрозділів (частин, з'єднань);

  – Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами.

5. Управління діями підрозділів Сухопутних військ, спеціалізації:

  – Управління діями підрозділів високомобільних десантних військ;

  – Управління діями підрозділів військової розвідки;

  – Управління діями підрозділів спеціального призначення.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО (вступних екзаменів):

1. Українська мова та література;

2. Математика 

3. Фізика, хімія або іноземна мова (на вибір вступника) (для напряму "Фізичне виховання" – біологія; творчий конкурс).

 

 

 

5. Факультет військово-морських сил

Одеської національної морської академії (м. Одеса)

 

Адреса: 65029вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса.

Приймальня ректора (т/ф):   (048) 777-57-74, 728-26-96, Черговий:728-37-00 Електронна адреса :info@onma.edu.ua, сайт:www. onma.edu.ua

 

Факультет військово-морських сил є військовим навчальним підрозділом Одеської національної морської академії.

Форма навчання : денна на бюджетній основі. Курсанти факультету військово-морських сил забезпечуються проживанням, харчуванням, одягом та грошовим забезпеченням.

 Спеціальності (спеціалізації):

- Комплекси та системи озброєння Військово-Морських Сил:

 - Корабельне ракетно-артилерійське озброєння;

- Берегове ракетно-артилерійське озброєння;

- Корабельне протичовнове, торпедне, мінне та протимінне озброєння;

- Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і техніки Військово-Морських Сил:

- Радіотехнічне та гідроакустичне озброєння надводних кораблів і підводних човнів;

Засоби зв’язку та автоматизації управління надводних кораблів і підводних човнів;

- Експлуатація суднових енергетичних установок:

- Корабельні енергетичні системи та установки;

- Пошуково-рятувальні, водолазні та аварійні роботи на морі.

Судноводіння:

- Кораблеводіння військових надводних кораблів і підводних човнів;

- Виховна та соціально-психологічна робота на кораблях Військово-Морських Сил.

Вимоги до рівня освіти вступників: До факультету за схемою навчання «курсант» приймаються громадяни України, які виявили бажання служити у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та відповідають установленим вимогам проходження військової служби, а саме:

- громадяни України віком від 17 до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється у рік зарахування на навчання;

 Вступні випробування та конкурсний відбір :

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) бакалавр:

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Фізика

4. Іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська мова)

Абітурієнт допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання не нижче 100 балів з конкурсних предметів (українська мова та література, математика, іноземна мова). Вступні випробування: психологічне обстеження, фізична підготовленість, медичний огляд військово-лікарською комісією.

Адреса приймальної комісії: 65029, м. Одеса, вул. Градоначальницька, 20, навчальний корпус 5.

 

 

6. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (м. Київ)

 

Адреса:01011, м. Київ, вул. Московська, 45/1

Тел.: (044) 288-86-60, 280-68-65, 280-48-76, 280-31-90 Факс: (044) 288-93-49

Черговий інституту: (044) 280-59-67, Комутатор: (044) 280-58-57

Електорнна адреса:viti@viti.edu.ua сайт:viti.edu.ua

 

Інститут здійснює підготовку: 

Офіцерських кадрів за ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр: 

приймається цивільна молодь та військовослужбовці на базі повної загальної середньої освіти;

форма навчання – денна;

термін навчання – 5 років (термін навчання зараховується до терміну проходження військової служби);

навчання здійснюється за рахунок видатків державного бюджету.

Спеціальності:

1. Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Математичне, інформаційне і програмне забезпечення військових інформаційних систем

2. Комп'ютерна інженерія

Автоматизовані системи управління військами та озброєнням

3. Кібербезпека

Захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах

4. Телекомунікації та радіотехніка

Системи військового зв’язку

5. Військове управління (за видами збройних сил)

Управління діями підрозділів зв’язку

6. Забезпечення військ (сил)

Організація захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки

7. Озброєння та військова техніка

Радіоелектронні інформаційні системи, оперативна техніка та спецозброєння.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом 100 балів.

Перелік конкурсних предметів ЗНО:

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Фізика або іноземна мова

Вступники, які вступають на навчання до Військового інституту на денну форму навчання, крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов'язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовки та медичний огляд військово-лікарською комісією.

 

 

 

7. Військовий інститут

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка (м. Київ)

 

Адреса: 03680, Київ, вул. Ломоносова, 81,

телефон 521-32-92

Електронна адреса: abiturient_viknu@ukr.net

сайт: http://www.mil.univ.kiev.ua/

 

Військовий інститут здійснює навчання за денною формою та заочною формою.

Здійснють підготовку фахівців за освітніми рівнями “бакалавр” та “магістр”

заспеціальностями:

- психологія, політологія, журналістика, зв’язки з громадськістю, міжнародна інформація, міжнародні відносини, переклад, фінанси та кредит, правознавство, геоінформаційні системи і технології.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році з результатами оцінювання знань із конкурсних предметів (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів), або складають вступні екзамени з визначених конкурсних предметів у Військовому інституті

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей):

1.Географія 

2.Українська мова та література (або біологія у відповідності до освітньої програми)

3. Математика або іноземна мова ( історія України у відповідності до освітньої програми)

 

 

 

8. Житомирський військовий інститут

імені С.П. Корольова (м. Житомир)

 

Адресa: 10004, м. Житомир

проспект Миру, 22 , ЖВІ тел. (0412)25-04-91

Електронна адреса: zvir@zvir.zt.uaсайт:http://www.osvita.com.ua/

 

Проводиться набір на навчання для підготовки військових фахівців до військового інституту приймаються громадяни України, які виявили бажання служити у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

- особи з числа цивільної молоді та ліцеїсти
віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17років виповнюється в рік зарахування на навчання;

- військовослужбовці, резервісти та
військовозобов ’язані віком до 23 років.

Набір проводиться за конкурсом сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, а також за результатами вступного випробування з фізичної підготовки з урахуванням результатів психологічного обстеження та медичного огляду. Прийом документів здійснюється через районні (міські) військові комісаріати з 2 січня по 1 червня року вступу.

Спеціальності підготовки:

1. системна інженерія

2. радіотехніка

3. електротехніка та електротехнології

Перелік конкурсних предметів ЗНО

(базовий рівень):

1.Українська мова і література

2.Математика

3.Фізика, або іноземна мова

Абітурієнтам: для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (0412) 25-03-60, (0412) 25-04-91.

 

 

 

9. Кафедра військової підготовки

Національного авіаційного університету (м. Київ)

 

Адреса:м. Київ, вул. Медова, 1, 03048, 

телефони: (044) 249-09-67, (044) 503-76-47,  (044) 502-82-38,

 факс: (044) 503-7648;

до приймальної комісії Національного авіаційного університету за адресою: 

м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, 03058,

телефони: (044) 497-41-05, (044)406-70 -38.

Електронна адреса: pk@ nau.edu.ua.сайт: Сайт www.nau.edu.ua

 

Кафедра військової підготовки проводить підготовку осіб на посади офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом та підготовку офіцерів запасу.

Кафедра військової підготовки здійснює підготовку громадян України віком до 21 року, а також військовозобов`язаних та резервістів віком до 23 років (які не знаходяться на дійсній військовій службі, не мають офіцерського звання) та придатні до військової служби за станом здоров’я і здобули повну загальну середню освіту, на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом для Збройних Сил України.

Галузь знань:

 1. Архітектура та будівництво
 2. Транспорт

Спеціальності:

 1. Будівництво та цивільна інженерія

Військова спеціалізація:

1.1    Будівництво та експлуатація аеродромомів і захисних споруд.

1.2    Будівництво та експлуатація будинків споруд спеціального і загальновійськового призначення

 1. Авіаційний транспорт

Військова спеціалізація:

2.1 Забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального

 1. Транспортні технології (за видами)

Військова спеціалізація:

3.1 Організація військових перевезень і управління на повітряному транспорті.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО:

 1. Українська мова та література.
 2. Математика (профільний).
 3. Іноземна мова або фізика.

Фахові вступні випробування:

 1. Оцінка психологічних якостей.
 2. Оцінка рівня фізичної підготовленості.
 3. Заключний медичний огляд військово-лікарською комісією.

 

 

 

10. Кафедра військової підготовки

Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

 

Адреса:  65016, м. Одеса, вул. Львівська, буд. 15.

Кафедра військової підготовки

Будинок: Навчально-лабораторний корпус №1. Кабінет: 425

Телефон: вн.150, 151; (0482)32-67-43

Електронна адреса: mil-meteo@odeku.edu.ua сайтhttp://www.odeku.edu.ua/

 

Напрям  «6.040105 Гідрометеорологія», спеціальність 7.04010501 «Метеорологія»;
 Підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення авіації», «Обробка гідрометеорологічної (метеорологічної) та геофізичної інформації. Геологічні та геофізичні роботи»;

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Одеського державного екологічного університету для здобуття ступеня бакалавра зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з трьох предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів). Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів):

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія

Для вступників на здобуття ступеня бакалавра за програмою підготовки офіцерів для служби за контрактом зараховуються бали сертифікатів з двох предметів , а також результати з двох конкурсних випробувань (оцінка рівня психологічних якостей та оцінка рівня фізичної підготовленості)

Одеський державний екологічний університет за рішенням Приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з визначених предметів, з кількістю не менше 100 балів за кожний з них. До участі у конкурсі на всі напрями (спеціальності) ступеня бакалавра приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та математики з рівнем складності “базовий”.

 

 

 

11. Військовий юридичний факультет

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого (м. Харків)

 

Адреса: 61024,  м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

Контактні телефони та електронна пошта:

приймальна комісія: (057) 704-92-49; e-mail: pr.kom@nulau.edu.ua;

відділ діловодства і канцелярії: (057) 704-92-93; e-mail: kancel@nulau.edu.ua;

прес-служба: (057) 704-93-29;

Електронна адреса: press@nlu.edu.ua. сайт: http://nlu.edu.ua

 

Прийом до Факультету здійснюється на конкурсній основі. Факультет здійснює підготовку за денною формою навчання

за ступенями:

 «Бакалавр» (спеціальність 081 «Право»)

 «Магістр» (спеціальність 081 «Право»).

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

- особи з числа цивільної молоді віком до 21 року;

 - військовозобов’язані віком до 23 років.

Особи, які вступають на навчання до Факультету за ступенем бакалавра, проходять медичний огляд військово-лікарською комісією, професійно-психологічний відбір та оцінювання рівня фізичної підготовленості.

Вступники з числа цивільної молоді направляються до факультету районними (міськими) військовими комісаріатами.

При вступі необхідний сертифікат (сертифікати) базового рівня складності зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Вступники до військово-юридичного факультету обов’язково проходять такі вступні випробування:

- оцінка індивідуальних психологічних якостей;

 - оцінку рівня фізичної підготовленості;

- медичний огляд військово-лікарською комісією.

Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого ступеня розробляються і затверджуються Університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Результати фахових випробувань та вступних екзаменів, що проводяться у випадках, передбачених  Правилами при прийомі на навчання на основі раніше здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня, оцінюються за 12-бальною шкалою.

 

 

Інформація про військові коледжі

 

 

 

1. Військовий коледж сержантського складу

Харківського університету Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба (м. Харків)

 

Адреса: 61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79.

Тел.: (057) 704-96-93, 704-96-05, 702-17-50.

Сайт http://www.hups.mil.gov.ua/

 

Коледж здійснює підготовку військових фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем: «молодший спеціаліст» термін навчання курсантів становить 2 роки 6 місяців.

Підготовка фахівців у Військовому коледжі здійснюється за 7 спеціальностями:

5.07010301 Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів;

5.16010187 Експлуатація авіаційного озброєння;

5.05110301 Обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів;

5.05090102 Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден;

5.05090103 Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів.

5.05090104 Експлуатацiя радiотехнiчних систем та пристроїв.

5.04010501 Метеорологiчнi та гiдрологiчнi спостереження.

Сертифікати ЗНО для вступу:

1. Українська мова та література обов’язковий;

2. Математика або фізика або історія України або іноземна мова – профільний.

Випускники коледжу призначаються на посади, які пов’язані з експлуатацією повітряних суден, устаткування повітряних суден та експлуатації наземних засобів радіелектронного забезпечення польотів. Випускники коледжу мають можливість поступати на споріднений напрям підготовки на 2-3 курс університету за умови успішного складання фахового вступного випробування.

 

 

 

2. Військовий коледж сержантського складу

Національної академії сухопутних військ

імені гетьміні Петра Сагайдачного (м. Львів)

 

 

Адреса: 79012, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32.

Сайт:http://www.asv.gov.ua/

 

У Військовому коледжі на базі повної загальної середньої освіти здійснюється підготовка військових фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» галузі знань, а саме:

1) Мистецтво

5.02020401. Музичне мистецтво

Музичні інструменти військових оркестрів

2) Електротехніка та електромеханіка

5.05070101. Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

Монтаж і експлуатація електроустаткування військових електростанцій і енергосистем

3) Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010102. Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Організація військових перевезень і управління на автомобільному транспорті

5.07010602.  Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Ремонт та обслуговування автомобільної техніки військ

4) Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

5.16010181. Адміністрування у військових підрозділах (рота, батальйон)

5.16010182. Організація харчування у військових частинах

5.16010183. Організація зберігання озброєння, військової техніки та майна

Організація зберігання та обслуговування ракетно-артилерійського озброєння

Організація зберігання військового майна

5.16010185. Експлуатація озброєння і техніки інженерних військ

Експлуатація дорожньо-будівельної, мостобудівної, інженерної техніки та майна

Експлуатація інженерної техніки

6) Цивільна безпека

5.17020102. Радіаційний та хімічний контроль

Радіаційний, хімічний та бактеріологічний контроль у військових частинах (підрозділах)

Військова лабораторна діагностика

5.17020301. Організація та техніка протипожежного захисту

Вступники  направляються до коледжу районними (міськими) військовими комісаріатами.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів):

Для сеціальності «Музичне мистецтво» -

1. Українська мова та література

2. Творчий конкурс

для всіх інших спеціальностей –

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова або математика, фізика, хімія, історія України.

 

 

 

 

3. Відділення військової підготовки

Морехідного коледжу технічного флоту

Одеської національної морської академії (м.Одеса)

 

 

Адреса: м.Одеса, вул. Успенська, 28

Сайт: www.onma.edu.ua,www.omc .od.ua

 

До відділення військової підготовки на перший курс приймаються :

- громадяни України, які мають повну середню освіту, на конкурсній основі за результатами конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти зовнішнього незалежного тестування за 2016рік.

Основні структурні підрозділи відділення військової підготовки

1. Кафедра природничо-наукових та загальновійськових дисциплін

2. Кафедра озброєння

Спеціальності та спеціалізації підготовки:

5.05090104 Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв :

1. Експлуатація корабельних радіотехнічних засобів та засобів зв'язку.

2. Експлуатація корабельного ракетно- артилерійського озброєння.

 3. Експлуатація протичовнового та мінно- торпедного озброєння.

5.07010403 Експлуатація суднових енергетичних установок:

1. Експлуатація корабельних електроенергетичних установок.

5.07010403 Судноводіння на морських шляхах:

1. Кораблеводіння.

Прийом здійснюється за результатами:

 а) медичного огляду;

б) фахових вступних випробувань (професійний психологічний відбір; оцінювання рівня фізичної підготовленості);

 в) ЗНО :

1. математика;

2. українська мова та література.

 Мінімальний бал сертифікату зовнішнього незалежного тестування по кожному загальноосвітньому предмету складає – 100 балів.

Більш детальна інформація про Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії за електронними адресами

 

 

 

4. Військовий коледж сержантського складу

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

Державногоуніверситету телекомунікацій (м. Полтава)

 

 

Адреса: 36012 м. Полтава, вул. Зіньківська, 44

Контактні телефони: (0532) 53-42-17; 53-42-18; 53-67-13.

Сайти:www.dut.edu.ua, www.dropbox.com

 

Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти «молодший спеціаліст» для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України за спеціальностями:

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»;

«Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки».

Термін навчання – 2 роки .

1.Факультет «Телекомунікаційних систем та мереж»

2.Факультет «Інформаційних технологій в системах управління»

3.Факультет «Захисту інформації»

На навчання у коледжі приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту (чоловіки та жінки): цивільна молодь віком від 17 років до 21 року (в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік вступу);

Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифіката ЗНО з таких предметів:

1. Українська мова та література (мінімальний бал 100).

2. Математика або фізика або іноземна мова або історія України або хімія на вибір (мінімальний бал 100).

Усі вступники обов'язково складають такі вступні випробування: психологічне обстеження; оцінка рівня фізичної підготовки; медичний огляд військово-лікарською комісією.

 

 

 

 

1. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (КНУ) (univ.kiev.ua).

   Знаходиться в центрі Києва. Є провідним ВНЗ країни, одним з найбільших університетів України і, одним з найпрестижніших вищих навчальних закладів Східної Європи. КНУ ім. Тараса Шевченка - це національний центр науки і культури, крім того - це один з найстаріших університетів України. Матеріально-технічна база університету на найвищому рівні, з урахуванням реалій 21 століття. У Київському національному університеті постійно проводиться фундаментальна науково-дослідницька робота. КНУ ім. Т. Шевченка давно налагодив тісні зв'язки з провідними університетами світу. У 2008 - 2009 рр. отримав статус - дослідницького та автономного.

   Засновано 8 листопада 1833 роки як Київський Імператорський університет Святого Володимира. Далі назви змінювалися таким чином:

1917 - 1919 - Київський університет Св. Володимира.

1920 - 1926 - Вищий інститут народної освіти ім. М. П. Драгоманова (ВИНО).

1926 - 1932 - Київський інститут народної освіти ім. М. П. Драгоманова.

1933 - 1939 - Київський державний університет.

1939 - 1994 - Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (КДУ).

1959 - Київський ордена Леніна державний університет ім. Т. Г. Шевченка.

1984 - Київський ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції державний університет ім. Т. Г. Шевченка.

1994 - 1999 - Київський університет ім. Тараса Шевченка (КУ).

з 1999 - гордо носить свою нинішню назву!

   2. Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ) (knlu.kiev.ua).

   Заснований 30 березня 1948 роки як - Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Вищий навчальний заклад країни (в просторіччі ИНЯЗ). Київський національний лінгвістичний університет сьогодні - це провідний навчальний та науково-методичний центр по підготовці висококласних викладачів іноземних мов, перекладачів та фахівців іноземної філології вищої кваліфікації як для України, так і всього світу.

   В університеті надаються всі необхідні умови для якісного вивчення іноземних мов з усіх кінців світу. Колишні випускники Київського національного лінгвістичного університету успішно застосовують знання практично у всіх країнах світу. Першим в країні КНЛУ почав навчати студентів східних мов: японському, китайському, перському, турецькому, корейському, арабському.

   3. Київський національний торгово-економічний університет (КНТЕУ) (knteu.kiev.ua).

   Державна форма власності. IV рівень акредитації. У Київському національному торговельно-економічному університеті навчається понад 34 тисяч студентів, в тому числі 18 тисяч на денній формі навчання. Підготовка фахівців здійснюється за п'ятьма напрямками: менеджмент, економіка і підприємництво, торгівля, харчова технологія та інженерія, право.

   В цілому ж, навчання ведеться за трьома десяткам спеціальностей і спеціалізацій. У Київському національному торговельно-економічному університеті є: платне навчання, військова кафедра, гуртожитки. Відмінна організація підготовки за сучасними і актуальним для суспільства спеціальностями, привертає все більше уваги молоді, численних підприємців, підприємств і організацій.

   4. Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) (knukim.edu.ua).

   Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Історія університету бере свій початок в 1968 р. У 1999 році отримав статус Національного. У 2001 році КНУКіМ був визнаний кращим навчальним закладом України, також є переможцем в різних престижних номінаціях.

   У Київському національному університеті культури і мистецтв готуються випускники, здатні в майбутньому розкрити і реалізувати свої таланти і навички на практиці. Зокрема - безпосередньо представляти свою спеціальність і КНУКіМ як заклад, який готує фахівців європейського рівня. Викладацький склад високого рівня забезпечує освітній процес в університеті культури. За останнє десятиліття, престижність диплома цього навчального закладу неухильно зростала.

   5. Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) (knuba.edu.ua).

   Рік заснування - 1930. До 1993 р. - Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ). Є провідним навчальним закладом країни, які здійснюють підготовку фахівців у галузі архітектури та будівництва. Колосальна кількість будівель і різних споруд в нашій країні і за кордоном були спроектовані і побудовані колишніми випускниками Київського національного університету будівництва і архітектури!

   При університеті функціонують науково-дослідні інститути, центри, комплекси, лабораторії. Є табір відпочинку, профілакторій, центр дозвілля, спортивний клуб і т.д. За роки свого існування університет підготував близько 70 000 інженерів і архітекторів, у тому числі близько 2-х тисяч висококваліфікованих фахівців для сімдесяти країн світу.

   6. Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Івана Карповича Карпенка-Карого (КНУТКТ) (knutkt.com.ua).

   Державний вищий навчальний заклад України. IV ступінь акредитації. У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карого здійснюється підготовка професійних кадрів за такими напрямками, як: театральне мистецтво, кіно-телемистецтво.

   Серед викладачів університету - народні і заслужені артисти України. Також - заслужені діячі мистецтв, заслужені діячі науки і техніки і т.д. Студенти університету беруть участь в престижних світових конкурсах і фестивалях. Київ, вул. Ярославів Вал, 40.

   7. Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) (knutd.com.ua).

   Був заснований наказом Вищої Ради Народного господарства від 17 квітня 1930 року, як Інститут шкіряної промисловості. Форма власності - державна. У 1941 році отримав назву - Київський технологічний інститут легкої промисловості. З 1993 року - Державна академія легкої промисловості України. Постановою Кабінету Міністрів України, на базі академії в 1999 році був створений Київський державний університет технологій та дизайну. Далі, Указом Президента України № 591/2001 від 07 серпня 2001 р., Отримав статус Національного.

   КНУТД був ліцензований Міжгалузевий республіканської акредитаційною комісією по четвертому - найвищого рівня акредитації. Крім усього іншого, при Київському національному університеті технологій та дизайну створений центр вивчення іноземних мов. Це дозволяє студентам продовжити навчання в країнах, де обов'язково потрібно знання відповідної мови.

   8. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) (kneu.edu.ua).

   Спеціалізований навчальний заклад. Історія університету починається з 1906 року, коли в Києві було відкрито комерційні курси. У різні роки Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана носив назви комерційного інституту, народного господарства ім. Коротченко, фінансово-економічного інституту.

   У народі вкоренилося назва з одного слова: "Наргосп". Сучасна назва КНЕУ отримав в 2005 році. Є учасником Великої Хартії Університетів. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана - це провідний вищий економічне навчальний заклад країни. Велика кількість всесвітньо відомих економістів, фінансистів і банкірів свого часу навчалися в цьому університеті.

   9. Київський університет ім. Б. Д. Грінченка (kmpu.edu.ua).

   Державна освітня установа вищої професійної освіти в місті Києві. IV рівень акредитації. У 2009 році Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка був перейменований, утвердившись у своєму нинішньому назві. Мета університету - всебічний і гармонійний розвиток особистості, формування лідерських якостей у студентів для служіння людині і суспільству. Для цього є всі необхідні ресурси, можливості і відповідна інфраструктура.

   Київський університет ім. Бориса Грінченка - це вищий навчальний заклад, що працює на систему столичної освіти. Студенти і викладачі університету беруть активну участь у всіляких конференціях, семінарах, конкурсах. Крім цього, сам навчальний заклад бере активну участь в різних міжнародних освітніх проектах і програмах. Київ, вул. Воровського, 18/2.

   10. Київський університет права Національної академії наук України (КУП НАНУ) (kul.kiev.ua).

   Створено в 1995 році, на основі Інституту держави і права імені В.М. Корецького, Національної академії наук України. Форма власності - державна. Навчальний процес в Київському університеті права Національної академії наук України успішно поєднує в собі фундаментальну науку і найсучасніші освітні технології. КУП НАНУ є одним з найавторитетніших і передових навчальних закладів України.

   Крім цього, університет є єдиним в країні освітнім закладом, безпосередньо підлеглим Національної академії наук України. Викладачами основних дисциплін є провідні вчені Києва. В університеті готуються висококваліфіковані юристи для державних установ, організацій та провідних компаній країни. У 2001 році була відкрита військова кафедра для підготовки студентів за програмою офіцерів запасу.

   11. Київський університет ринкових відносин (КОРО) (kumr.edu.ua).

   Здійснюється підготовка фахівців у сфері економіки - в найбільш перспективних на сьогоднішній день напрямках, в тому числі MBA. Університет засновано в 1990 році. Рівень акредитації - ІV. КОРО є базовим навчальним закладом Української спілки промисловців і підприємців, і Федерації роботодавців України. Між Київським університетом ринкових відносин і багатьма європейськими і світовими союзами, асоціаціями та вищими навчальними закладами - налагоджені тісні ділові контакти.

   Деякі дисципліни в університеті викладають закордонні викладачі. Матеріально-технічна база на високому рівні, при цьому постійно зміцнюється і вдосконалюється. За надається якісна освіта навчальний заклад має ряд почесних нагород як вітчизняних, так і зарубіжних. Кращим студентам університету разом з державним дипломом України вручаються міжнародні дипломи та сертифікати. Також надається можливість стажування за кордоном.

   12. Київський славістичний університет. Київський інститут "Слов'янський університет" (КСУ) (ksu.edu.ua).

   Заснований в 1993 році, з ініціативи та за участю Національної академії наук України. Сьогодні Слов'янський університет - це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Для викладання в університеті залучаються провідні вчені України та зарубіжних країн. Також залучаються фахівці своєї справи з різних галузей практичної діяльності.

   Студенти Київського славістичного університету мають можливість опанувати як слов'янськими, так і романо-германськими мовами. Крім цього, можна продовжити навчання в магістратурі і аспірантурі, а також стажуватися в багатьох європейських університетах. Колишні випускники цього навчального закладу займають високі посади як у вітчизняних компаніях і організаціях, так і зарубіжних.

   13. Київський університет туризму, економіки і права (КУТЕП) (kutep.ua).

   Навчання проходить на сучасній навчально-виробничій базі КУТЕП (спеціалізовані аудиторії, комп'ютерні класи, лінгафонні кабінети і багато іншого). Розвиток туризму та туристичної галузі в країні не може бути стрімким, якщо не вистачає фахівців високого рівня в цій сфері. Ще не так давно держава не займалася підготовкою висококваліфікованих професіоналів в туристичній сфері. Ось цим університет і займається: підготовкою кваліфікованих фахівців, здатних продуктивно працювати і застосовувати отримані знання в умовах жорсткої конкуренції.

   У Київському університеті туризму, економіки і права є військова кафедра. У 1998 році університет був прийнятий до Всесвітньої туристичної організації. У 2002 інститут отримав статус університету. З розвитком туризму в нашій країні попит на фахівців туристичної галузі буде лише зростати!

   14. Київська державна академія водного транспорту ім. П. Сагайдачного (КДАВТ) (maritime.kiev.ua).

   Державна форма власності. IV рівень акредитації. У Київській державній академії водного транспорту є сучасна матеріально-технічна база з розвиненою інфраструктурою, що дозволяє забезпечити якісний навчальний процес. Проводяться наукові дослідження і вирішуються соціальні проблеми: забезпечення іногородніх житлом, підвищення майстерності спортсменів, що представляють її на змаганнях, оздоровлення та лікування студентів.

   На сьогоднішній день в Академії водного транспорту функціонують близько двох десятків кафедр і кілька факультетів. Є коледж річкового і морського флоту, Севастопольський морський коледж, а також факультети і центри в різних містах України. Київський тренажерний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту функціонує при навчальному закладі. У складі Академії є: студентські гуртожитки, спортивний комплекс, навчальний судно, басейн, комп'ютерні класи.

31 серпня 2016 року на Поштовій площі біля Київського річкового вокзалу зібралися вчорашні абітурієнти, які зробили вибір на користь професії у транспортній галузі, їхні батьки та гості. На березі Дніпра відбулася посвята першокурсників новоствореного Державного університету інфраструктури та технологій (ДУІТ) у студенти. Саме з них розпочалася перша сторінка літопису нового вищого навчального закладу України, утвореного на базі двох столичних закладів вищої освіти: Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та Державного економіко-технологічного університету транспорту.

Лави новоствореного вишу поповнили 1080 студентів, які здобуватимуть ОКР бакалавра на дев’яти факультетах ДУІТ – не лише в Києві, а й у Ізмаїлі Одеської області та Миколаєві. Крім того, у стінах новоствореного вишу 698 осіб здобуватимуть ОКР спеціаліста, 407 – ступінь магістра. Привітали майбутніх судноводіїв, судномеханіків, ІТ-фахівців, юристів, економістів, фахівців залізничного транспорту керівники ВНЗ, представники районної влади, транспортних підприємств України, профспілок водників та залізничників.

Зокрема, в урочистих зборах з нагоди початку навчального року та посвяти першокурсників у студенти взяли участь начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Подільської районної у м. Києві державної адміністрації Олена Кузьменко, заступник голови Української профспілки працівників річкового транспорту Віталій Бабич, заступник начальника регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Роман Йосифович, голова Української профспілки працівників річкового транспорту Михайло Чубай, представник Профспілки залізничників та транспортних будівельників Олександр Гнатюк.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять героїв Небесної сотні, тисяч наших воїнів, які полягли в боях антитерористичної операції за свободу і єдність нашої Батьківщини, та загиблих мирних жителів Донбасу.

Потому до першокурсників звернулися керівники об’єднаних вишів та очільник новоствореного ВНЗ. «Наш університет – Державний університет інфраструктури та технологій – це унікальний вищий навчальний заклад нашої України у місті Києві. Ми пишаємося тим, що сьогодні приймаємо студентів у цей новостворений виш. Наше з вами завдання, – звернулася до колег в.о. ректора Державного економіко-технологічного університету транспорту професор Надія Брайковська, – зуміти передати молоді те найкраще, що накопичилося у наших двох навчальних закладах».

У свою чергу в.о. ректора КДАВТ доцент Олександр Зорька, вітаючи першокурсників, наголосив: «Ви стаєте студентами. Найголовніше, щоб ви хотіли вчитися та отримали у стінах університету знання, які потім дозволять посісти гідне місце у нашому суспільстві».

Керівник новоствореного Державного університету інфраструктури та технологій акцентував увагу присутніх на особливому значенні події, що відбулася в освітянському середовищі, та звернувся до молоді. «Ми сьогодні присутні на надзвичайному історичному заході. З цього моменту починається історія нового навчального закладу. Хочу, щоб ви запам’ятали одну просту річ: людину майже неможливо навчити, людина може навчитися. Ми – викладачі – зробимо все для того, щоб створити вам гідні умови для того, аби навчатися. Адже від якості ваших знань залежатиме рейтинг нашого навчального закладу», – зауважив в.о. ректора ДУІТ професор Владислав Панін.

Натомість студент І курсу факультету експлуатації технічних систем на водному транспорті Павло Карпенко від імені першокурсників пообіцяв зробити все можливе, щоб виправдати покладені на них сподівання: стати провідними спеціалістами транспортної галузі України.

Студенти випускних курсів передали своїм молодшим колегам естафету студентського життя – вручили символічні студентський квиток та залікову книжку. За традицією, воднотранспортного ВНЗ, який увійшов до складу ДУІТ, керівник вишу сповістив про початок навчального рейсу справжнім корабельним дзвоном. У рамках урочистостей також прозвучали українські пісні від талановитих студентів Києва. Крім того, у студенти транспортного університету «новобранців» посвятили володарі наземних і водних шляхів Діана та Нептун.

Після завершення офіційної частини заходу на першокурсників чекала прогулянка Дніпром на навчальному судні ДУІТ «Штурман» і прогулянковому теплоході «Ай-Петрі». Під час неї можна було не лише помилуватися краєвидами Києва, а й краще познайомитися з однокурсниками і викладачами, спланувати свою подальшу спільну роботу.

 

   15. Київська гуманітарна академія (kgi.edu.ua).

   Член Міжнародної кадрової академії. Навчальний процес проводиться за сучасними методиками з застосуванням передових інформаційних технологій. Викладання ведеться як вітчизняними фахівцями, економістами, дипломатами, так і лекторами зарубіжних університетів. Рівень акредитації - IV. У Київській гуманітарній академії проводиться навчання за наступними напрямками: менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, фінанси і кредит, філологія.

   Матеріально-технічна база повністю відповідає всім вимогам якісної вищої освіти. Студентам надається можливість стати учасниками міжнародних симпозіумів, семінарів, конференцій, фестивалів. Київська гуманітарна академія сприяє випускникам у працевлаштуванні. У стінах закладу періодично проводяться зустрічі з відомими вченими, політиками, зарубіжними дипломатами. Студенти Київської гуманітарної академії мають можливість безкоштовно навчатися в ряді зарубіжних університетів. Крім цього, є можливість пройти практику і стажування як в Україні, так і за кордоном.

   16. Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв (circusacademy.kiev.ua).

   Це єдине в країні унікальний вищий навчальний заклад, що готує фахівців естрадного та циркового мистецтв. Історія академії бере свій початок в 1961 році, коли була створена Республіканська студія естрадно-циркового мистецтва, яка перебувала в будівлі Київського цирку. За час існування Студії, в ній викладали народні та заслужені діячі мистецтв, знамениті артисти цирку, актори театру і кіно, композитори, режисери, відомі співаки та хореографи. Також серед випускників Студії - понад 70-ти дипломантів і лауреатів всесоюзних конкурсів.

   Лише в 2007 році, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв отримала свою нинішню назву. У 2010 році при академії була закладена Алея слави, яка увічнює народних артистів України. Студенти і випускники цього навчального закладу щорічно перемагають на найпрестижніших світових циркових фестивалях і конкурсах в Монте-Карло, Парижі, США і Китаї. Крім цього, щорічні шоу-вистави, які тут проводяться щороку, відвідують знамениті продюсери, президенти, віце-президенти найвідоміших театрів, вар'єте і цирків світу. На сьогоднішній день випускники Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв гідно представляють країну на міжнародних конкурсах пісні. Також багато талановиті артисти успішно працюють в театрах, кращих цирках, шоу і вар'єте світу.

   17. Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) (ukma.edu.ua).

   Рік заснування - 1632. Один з провідних сучасних університетів України. З огляду на свою історичну попередницю, Національний університет «Києво-Могилянська академія» вважається одним з трьох найстаріших ВНЗ України. Старше лише Львівський університет і Острозька академія. Також є однією з найстаріших вищих шкіл у Східній Європі.

   З 1992 року почалося всебічне відродження університету. Спеціаліст з дипломом НаУКМА - дуже затребуваний на ринку праці, а сам диплом Національного університету «Києво-Могилянська академія» - своєрідний знак якості! Роботодавці завжди високо цінували випускників цього славетного навчального закладу. Також при університеті діє престижна Києво-Могилянська Бізнес-Школа (КМБШ). Прекрасна бібліотека НаУКМА є в електронному вигляді.

   18. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ) (duikt.edu.ua).

   Є провідним багатопрофільним вищим навчальним закладом освіти в галузі зв'язку та у сфері інформатизації. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій має IV рівень акредитації. В університеті здійснюється якісна підготовка майбутніх фахівців з широкого спектру технічних та інших напрямків, за освітньо-професійними програмами всіх рівнів.

   Також проводяться фундаментальні і прикладні наукові дослідження. Університет має широко розвинену інфраструктуру наукових і навчально-наукових установ та підрозділів, з високим рівнем кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Навчання в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій здійснюється за такими спеціальностями: соціологія, менеджмент, радіотехніка, комп'ютерна інженерія, інформаційна безпека, телекомунікації.

   19. Київський економічний інститут менеджменту (ЕКОМЕН) (ecoman-university.kiev.ua).

   Почав свою діяльність в 1992 році. У навчанні використовуються передові сучасні технології, такі як: ділові ігри, тренінги, відеолекції, ситуаційні моделі ... Спільна діяльність інституту з передовими університетами Західної Європи і Америки, дає можливість отримати міжнародні дипломи та сертифікати іноземних вищих навчальних закладів.

   Це стало можливим завдяки тому, що ЕКОМЕН є генеральним партнером в Україні Глобальної освітньої системи '' All + Together ''. Для всебічного розвитку і становлення майбутніх професіоналів, в Київському економічному інституті менеджменту є всі необхідні умови. Іногороднім студентам надається гуртожиток. Також є можливість займатися спортом і активно проводити вільний час.

   20. Європейський університет (e-u.in.ua).

   Недержавна форма власності. IV рівень акредитації. Університет налічує більше 2-х десятків філій по Україні. Заснований в 1991 р. сімейством вчених. Є кадрове агентство "Євроконсалт", автошкола в Києві, гірськолижна база в Карпатах і багато іншого. В Європейському університеті є платне навчання, військова кафедра, гуртожитки.

   Завдяки сучасному змістом освіти, інноваційних форм в навчальному процесі, із застосуванням новітніх комп'ютерних технологій і тренінгових форм навчання, університет має можливість готувати фахівців високого європейського рівня. Крім цього, університет є одним з найбільших приватних вищих навчальних закладів країни. Є аспірантура.

   21. Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая (МНТУ) (istu.edu.ua).

   Був створений в 1992 році. Саме в цьому році на організаційних зборах учасниками, а саме: Київським політехнічним інститутом, Інститутом кібернетики імені Глушкова НАН України та компанією ІВМ, був підписаний договір про створення Міжнародного науково-технічного університету ім. Ю. Бугая (МНТУ). Сьогодні МНТУ - це сучасний вищий навчальний заклад з IV рівнем акредитації.

   МНТУ дає можливість отримати вищу технічну, економічну, гуманітарну освіту. Міжнародний науково-технічний університет входить в десятку кращих комерційних ВНЗ не тільки Києва, а й усієї України. Університет є членом: Організації об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури «ЮНЕСКО», Української ради миру, Міжнародної корпорації випускників радянських навчальних закладів "ІНКОРВУЗ". Крім цього, навчальний заклад є членом Міжнародної асоціації університетів.

   22. Міжнародний університет фінансів (МУФ) (iuf.kpi.ua).

   Був створений в 1993 р. в Києві, як приватний вищий навчальний заклад. Рівень акредитації - ІV. Засновниками Міжнародного університету фінансів є: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Європейський інститут технологій (Париж), Асоціація українських банків і АБ "Банкірський дім".

   В освітньому процесі використовуються найсучасніші технічні можливості, інноваційні методики і технології навчання. Матеріально-технічна забезпеченість навчального процесу на високому рівні. Важливе значення в університеті надається вивченню іноземних мов, без яких важко уявити ділової людини 21 століття. Колишні випускники цього університету успішно працюють в кращих банках та фінансових установах країни. МУФ складає з Національним технічним університетом України "КПІ" - єдиний навчально-методичний комплекс, орієнтований на надання комплексних знань з фінансів, обліку і аудиту, менеджменту, економіці.

   23. Міжнародний християнський університет (МХУ (ICU)) (ichu.univerlife.com).

   Є університетом західного зразка. Територіально розташований в місті Києві. Викладання в МХУ-Київ ведеться на двох мовах: українською та англійською. В університеті викладають фахівці з США, Канади, Великобританії та України. Навчальна програма передбачає отримання ступеня Бакалавра бізнес-адміністрування (B.B.A.). Міжнародний християнський університет дає можливість отримати престижну, сучасне і якісну освіту.

   Дипломи університету визнаються на міжнародному рівні. Студентам надається унікальна можливість вивчити курси, які ніде більше в Україні не викладаються, такі як - бізнес-спілкування, організаційна поведінка, бізнес-етика та інформаційні системи управління. Навчання ведеться англійською мовою, викладачами - носіями мови.

   24. Національний авіаційний університет (НАУ) (nau.edu.ua).

   Вищий навчальний заклад, територіально розташоване в столиці України - Києві. Рік заснування - 1933, хоча ще в кінці 19 ст. все починалося з авіаційних курсів. В університеті навчається приблизно 50 тис. Чоловік. НАУ включає в себе 15 інститутів і 2 окремі факультети з підготовки фахівців, 6 науково-дослідних інститутів. В цілому ж в складі університету - 24 факультету і понад 100 кафедр.

   На факультетах університету та в науково-дослідних центрах працюють 15 академіків і членів-кореспондентів НАН України, 270 докторів наук, професорів і понад 900 кандидатів наук, в тому числі і доцентів. НАУ активно розвиває і зміцнює міжнародні зв'язки у сфері науки і освіти.

   25. Національний медичний університет ім. Богомольця (НМУ) (nmu.edu.ua).

   Вищий медичний навчальний заклад України, територіально розташоване в Києві. У 1995 році університету надано був статус національного і його нинішню назву. НМУ є провідним медичним університетом країни.

   Особа навчального закладу сьогодні - це, перш за все, високопрофесійний науково-педагогічний колектив, один з найпотужніших у вищій медичній школі України. Багато наукові відкриття були зроблені вченими цього університету. НМУ готує висококваліфікованих фахівців не тільки для України, а й для багатьох країн світу.

 

Easy AdSense by Unreal

   26. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (НПУ) (npu.edu.ua).

   Рік заснування - 1834. Рівень акредитації - IV. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова є незаперечним лідером вищої педагогічної освіти, навчально-виховної та науково-методичної роботи в Україні.

   НПУ ім. Драгоманова має солідну навчально-матеріальну базу, відповідний професорсько-викладацький склад, багаті бібліотечні фонди, 12 читальних залів. Відмінна оснащеність сучасною комп'ютерною технікою та всім необхідним для отримання якісної вищої освіти. Міжнародне співробітництво з відомими зарубіжними університетами розширюється і міцніє з кожним роком. У 1997 році отримав статус Національного.

   27. Національний технічний університет України (Київський політехнічний інститут (НТУ, НТУУ, КПІ)) (kpi.ua).

   Є одним з найбільших в Європі і найбільшим українським університетом. Також є найбільшим технічним університетом Європи і СНД. До складу НТУУ "Київський політехнічний інститут" входять 21 факультет, 9 навчально-наукових інститутів (в тому числі два військових), 12 науково-дослідних інститутів і 14 наукових центрів. Також є філії в містах - Славутич і Полтава.

   Здійснюється підготовка бакалаврів (по 125 спеціальностями). Фахівців (по 115 спеціальностями). Магістрів інженерії, магістрів, кандидатів наук, докторів наук. Постійно впроваджуються новітні технології навчання, що допомагають забезпечувати якісну освіту на рівні всесвітньо визнаних університетів. Навчальний процес забезпечують досвідчені викладачі та відомі вчені України, серед яких 10 академіків і членів-кореспондентів НАН України, 260 професорів, докторів наук, кандидатів наук, 1 249 доцентів. Аудиторії та лабораторії Національного технічного університету України оснащені сучасним обладнанням, що дозволяє проводити навчальний процес і наукові дослідження на світовому рівні і за світовими стандартами.

   28. Національний транспортний університет (НТУ) (ntu.kar.net).

   Колишній Київський автомобільно-дорожній інститут ім. 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. Заснований в 1944 році. Рівень акредитації - IV. Близько 80% викладачів університету мають вчені звання і наукові ступені. Для всебічного та більш глибокого оволодіння студентами практичними знаннями, НТУ розвиває і розширює співпрацю як з вітчизняними підприємствами, так і з закордонними компаніями.

   Факультети Національного транспортного університету: дорожньо-будівельний, транспортних та інформаційних технологій, автомеханический, економіки, менеджменту і права. Інститут заочного та дистанційного навчання. Інститут економіки і бізнесу в транспорт. Інститут доуніверситетської підготовки і міжнародного співробітництва. Також в університеті є аспірантура, докторантура, НДІ проблем транспорту і будівельних технологій. 30 кафедр.

   29. Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) (nubip.edu.ua).

   Раніше - Національний аграрний університет. Українська сільськогосподарська академія. Український державний аграрний університет. Українське державне вищий навчальний заклад, територіально розташоване в місті Києві. IV рівень акредитації. Історія Національного університету біоресурсів і природокористування бере свій початок в далекому 1898 році.

   Освітній процес в НУБіП забезпечує професорсько-викладацький склад високого рівня. Вчені університету проводять фундаментальні наукові дослідження в галузі природокористування, екології, ефективного використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища і за багатьма іншими напрямами. У складі університету функціонують різні інститути, коледжі, технікуми, наукові та навчальні центри. Також є науково-дослідницька станція гірського лісівництва і садівництва, спортивно-оздоровчий табір і багато іншого.

   30. Національний університет державної податкової служби України (НУДПСУ) (asta.edu.ua).

   Державна форма власності. IV рівень акредитації. В університеті створені всі умови не тільки для навчання, але і для проживання і відпочинку. Побудовані житлові будинки для професорсько-викладацького складу, Інформаційний центр і нові студентські гуртожитки. Розширюються площі навчальних факультетів податкової міліції та військової підготовки.

   У Національному університеті державної податкової служби України є сучасні навчальні корпуси, оснащені якісною технікою, гуртожитки, спортивний комплекс, їдальні, кафе і багато іншого. Крім цього, університет має свою медико-санітарну частину, що складається з поліклінічного відділення, денного стаціонару та клінічної лабораторії. В НУДПСУ є військова кафедра.

   31. Національний університет оборони України ім. І. Черняховського (НУОУ) (nuou.org.ua).

   Був створений в 1992 р НУОУ успішно пройшов акредитацію IV рівня. Національний університет оборони України розміщується в історичній будівлі 1910 року побудови, для Миколаївської юнкерській школи. Головний напрямок діяльності університету - це післядипломна підготовка вищого керівного складу Збройних сил України, оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів. У тому числі фахівців інших силових структур України.

   Університет тісно співпрацює з провідними військовими навчальними закладами багатьох країн світу. Крім цього, здійснюється підготовка на високому рівні військових фахівців багатьох зарубіжних країн. За майже столітню історію навчальний заклад носив більше десятка назв. За роки існування університету сформувалися традиції, які дотримуються і викладачами, і студентами. Свою нинішню назву НУОУ отримав в 2010 році.

   32. Національний університет харчових технологій (НУХТ) (nuft.edu.ua).

   Державна форма власності. IV рівень акредитації. У НУХТ 37 кафедр, серед них - 18 випускних. Національний університет харчових технологій готує кваліфікованих фахівців для харчової, фармацевтичної, м'ясо-молочної та інших галузей промисловості. Крім цього, щороку в університеті з'являються нові спеціальності і спеціалізації, відповідно до викликів 21 століття.

   Кафедри університету мають 24 філії і 8 навчальних науково-виробничих комплексів на передових підприємствах країни, в проектних і науково-дослідних установах. Крім цього, за останні роки створено кілька навчально-виробничих центрів. У НУХТ є: платне навчання, військова кафедра, гуртожитки. До складу університету входять 2 Інституту післядипломної освіти, технікуми, коледжі, що знаходяться в різних куточках країни. Є редакційно-видавничий центр.

   33. Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) (uni-sport.edu.ua).

   За час свого існування виховав десятки чемпіонів і призерів Олімпійських ігор. Переможців та призерів чемпіонатів світу, Європи та інших престижних міжнародних змагань. Рік заснування 1930. НУФВСУ - відомий не тільки в Україні, але далеко за її межами. Є загальновизнаним навчально-науково-спортивним центром, і флагманом вітчизняного спортивного освіти. Одночасно з традиційними для університету спортивними професіями, відповідно до сучасних вимог, тут також готують фахівців з менеджменту та маркетингу для сфери фізичної культури і спорту. Для спортивної фізіології, кінезіології, психології, реабілітації і т.д.

   Національний університет фізичного виховання і спорту України має сучасну матеріально-технічну базу. Також в його складі - науково-дослідний інститут, центри спортивної травматології та реабілітації, лижна база в Голосіївському лісопарку, база на Дніпрі для занять водними видами спорту і багато чого іншого. В університеті функціонують аспірантура і докторантура. Діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій. За всі роки свого існування університет незмінно розвивається і продовжує готувати всесвітньо відомих спортсменів.

   34. Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (ВМУРоЛ) (vmurol.com.ua).

   Заснований в 1998 році. Приватна форма власності. Рівень акредитації - ІV. Університет "Україна" - єдиний ВНЗ інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. ВМУРоЛ усвідомлено взяв на себе місію вчити людей з особливими потребами. І в цьому його унікальність. В університеті проводяться науково-дослідні роботи, визначені пріоритетні напрямки наукових досліджень, створено навчально-дослідну лабораторію для фізичної реабілітації інвалідів. Налагоджена співпраця з іноземними, міжнародними і, звичайно ж, українськими установами та університетами.

   В ВУЗі діють: Інститут післядипломної освіти, Інститут вищої професійної освіти ВМУРоЛ "Україна", Корпоративний навчальний заклад. Викладацький склад є одним з сильних сторін університету. Велика частина викладачів має науковий ступінь, багато хто з них одночасно працюють в інших вищих навчальних закладах, насамперед в національних, в тому числі і Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, КНЕУ ім. В. Гетьмана, НТУУ "КПІ" ... Але найбільш цікаві лекції студентам читають люди, які не один десяток років присвятили не теоретичному вивченню предмета, а застосування знань у реальному житті. Це - юристи, програмісти, дизайнери, соціологи, редактори і т.д. Ті, кому не з чужих вуст відомо про підводні рифи в своїй професії і про те, як від них уберегтися.

   35. Університет банківської справи Національного банку України (УБС НБУ) (ubs.gov.ua).

   Київське спеціалізованим вищим навчальним закладом. Університет банківської справи Національного банку України займається підготовкою фахівців для банківської сфери. IV рівень акредитації. Рік заснування - 2006. Незважаючи на свій "юний" вік, університет інтенсивно розвивається і розширюється. Висока якість освітніх послуг забезпечується найсучаснішими освітніми програмами, прогресивними методами навчання, з урахуванням мінливих економіки і ринків.

   Постійно здійснюється обмін досвідом з провідними університетами України та світу.

УБС НБУ готує банкірів, які є не тільки фахівцями своєї справи, а й грамотними людьми, розвиненими всебічно. Даний навчальний заклад надає всі необхідні умови для отримання якісної сучасної вищої освіти.

   36. Університет сучасних знань (УСЗ) (umk.edu.ua).

   Недержавна форма власності. Рік заснування - 2002. Університет сучасних знань в Києві був заснований Всеукраїнською громадською організацією "Знання" України, яка має багаторічний досвід науково-просвітницької та освітньої діяльності. Також в створенні університету взяла участь Сучасна Гуманітарна Академія (м.Москва), яка є найбільшим некомерційним недержавним освітнім закладом Російської Федерації, де навчаються понад 100 тисяч студентів в столиці, і 200 тис. В регіональних філіях.

   Є відділення довузівської підготовки. Університет має розгалужену мережу регіональних підрозділів в різних регіонах країни. Для повноцінного освітнього процесу є комп'ютерні класи, лінгафонні кабінети, спортивний комплекс, бібліотека та багато іншого. Є платне навчання і комфортабельне студентський гуртожиток.

   37. Університет економіки та права "КРОК" (krok.edu.ua).

   Є одним з перших приватних вищих навчальних закладів України. Рік заснування - 1992. Рівень акредитації - IV. Понад сімдесят відсотків викладачів Університету "КРОК" мають науковий ступінь докторів або кандидатів наук, є членами різних академій наук України, відомих наукових та громадських об'єднань. Крім цього, більшість викладачів університету мають 15-20 років стажу діяльності у вищій школі.

   Для викладання новітніх дисциплін - університет постійно запрошує професорів і науковців провідних навчальних закладів Чехії, Нідерландів, США, Канади, з якими має ділові та наукові відносини. У студентів університету є також можливість паралельного навчання в одному з європейських вузів (з отриманням відповідного диплома). Протягом останніх років "Крок" незмінно входить в п'ятірку кращих приватних вищих навчальних закладів країни.

   38. Академія муніципального управління (АМУ) (http://amu.edu.ua).

   Заснована 9 липня 1997 року на місті Києві, в якості державного ВНЗ для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів місцевого самоврядування та держадміністрацій. В АМУ - 5 факультетів, Інститут підвищення кваліфікації кадрів, коледж міського господарства. На 3-х десятках кафедр, плідно працюють доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, висококваліфіковані викладачі.

   В Академії муніципального управління є також військова кафедра, бібліотеки, гуртожитки. Комп'ютерні класи і лабораторії оснащені всією необхідною технікою. Діє аспірантура та спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Розширюються і розвиваються зв'язки з відомими зарубіжними університетами. Постійно проводяться різноманітні дослідження з питань державного управління та місцевого самоврядування.

   39. Інститут мистецтв художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі (mixmd.edu.ua).

   Це київського навчального закладу надає прекрасну можливість отримати художню освіту найвищого рівня. В освітньому процесі майстерно поєднуються класична академічна школа художньої майстерності з передовими системами семінарів, майстер-класів. Практика і стажування проходить в провідних київських компаніях, а також в організаціях з інших регіонів країни і за кордоном. Рівень акредитації - IV. У 2007 році Інституту присвоєно ім'я генія - С. Далі. Після навчання видаються дипломи - як державні, так і міжнародного зразка. Налагоджено зв'язки з низкою престижних світових університетів.

   Інститут надає всіляку допомогу випускникам в працевлаштуванні. Також надається можливість отримувати практичний досвід ще під час навчання. Проводить підготовку за такими напрямками: дизайн - WEB, комп'ютерної графіки, фото і відео, реклами, одягу, аксесуарів, хутра та шкіри, ландшафту, меблів, інтер'єру, фітодизайн, флористика та багато іншого. Інститут мистецтв художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі допомагає розкрити свої таланти дизайнерам 21 століття! Кращим студентам надається можливість взяти участь у відомих міжнародних конкурсах, майстер-класах та чемпіонатах.

   40. Інститут Реклами (ir.edu.ua).

   Надає унікальну можливість осягнути всі тонкощі рекламного мистецтва і стати фахівцем в цій сфері. Це київського навчального закладу готує менеджерів реклами, дизайнерів і бухгалтерів для рекламної галузі, маркетологів. Рік заснування - 1997. Студенти опановують потрібними вміннями і навичками на семінарах, лекціях, майстер-класах, творчих зустрічах. Беруть участь в численних фестивалях реклами, конкурсах, наукових конференціях. Уже з першого курсу студенти мають можливість практикуватися на радіо і телебаченні, в київських дизайн студіях, рекламних агентствах і т.д. Є можливість отримати ступінь «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

   Крім цього, надається можливість отримання другої вищої освіти. Викладання дисциплін ведуть як досвідчені викладачі, в тому числі і з інших університетів, так і практики - фахівці своєї справи. Мета навчального закладу - підготувати висококласних, всебічно розвинених фахівців, здатних творчо мислити і успішно застосовувати отримані знання у кращих компаніях України, а також ближнього і далекого зарубіжжя. Можна не сумніватися, що в подальшому - попит на хороших фахівців в даній сфері буде лише зростати.

 

   41. Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) (maup.com.ua).

   Заснована в Києві в 1989 році. Це не тільки вищий навчальний заклад, а й науково-дослідний комплекс, що професійно займається проблемами менеджменту та бізнесу. МАУП - є найбільшим недержавним вищим навчальним закладом України. Випускники Академії отримують диплом про вищу освіту як державного зразка, так і диплом, оформлений відповідно до міжнародних вимог, з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста, бакалавра та магістра.

   Університетська інфраструктура відповідає всім міжнародним стандартам. Всеукраїнський університет - це мережа сучасних вищих навчальних закладів МАУП, які розташовані по всій території України, що включають в себе більше 50 інститутів, філій і відділень. В Академії є докторантура, аспірантура, МВА, всілякі технікуми, ліцеї, курси, автошкола, кадрове агентство. Також є студентські гуртожитки, спортивний комплекс, медичний центр, концертний зал, студентські їдальні, кафе.

   42. Національна академія внутрішніх справ (НАВС) (naiau.kiev.ua).

   НАВС має майже віковий досвід підготовки висококваліфікованих правознавців. Рік заснування - 1921. Рівень акредитації - IV. Національна академія внутрішніх справ сьогодні - це одне з провідних вищих навчальних юридичних закладів в країні і системі МВС України. Університет неодноразово нагороджувався найвищою відзнакою рейтингу "Софія Київська", і визнавався кращим навчальним закладом правоохоронного спрямування.

   Випускники Академії успішно працюють у всіх сферах законодавчої, виконавчої та судової влади, правоохоронних та правозахисних органах, державних і комерційних структурах, вищих навчальних закладах України. За майже столітню історію НАВС називалася різними назвами, але, що завжди залишалося незмінним - авторитет!

   43. Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ) (academy.gov.ua).

   Заснована в 1995 році в Києві. Рівень акредитації - IV. У Національну академію державного управління при Президентові України приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра). Випускники, після закінчення НАДУ, - це затребувані фахівці на ринку праці. Крім головного - київського, функціонують також регіональні підрозділи в інших містах країни.

   Термін навчання за денною формою становить 18 місяців, на вечірньо-заочною, заочною і заочно-дистанційною - 30 місяців. Найважливішим напрямком діяльності НАДУ при Президентові України є підготовка наукових і науково-педагогічних фахівців вищої кваліфікації. Для якісної освіти створені всі необхідні умови, в тому числі вчені ради, аспірантура, докторантура. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу на високому рівні.

   44. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) (naoma.edu.ua).

   Це єдине в країні багатопрофільний вищий навчальний заклад художньої освіти, що має академічне спрямування. Рік заснування - 1917. Рівень акредитації - IV. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури готує фахівців: живопису, скульптури, графіки, театрально-декораційного мистецтва, архітектури, реставрації творів мистецтва, арт-менеджменту і мистецтвознавства.

   Викладачі мають можливість стажуватися в зарубіжних університетах, брати участь в різних наукових конференціях, виставках, семінарах. Крім цього, самі студенти мають прекрасні можливості представляти свої роботи міжнародної громадськості. У 2000 році ця київська Академія отримала статус Національного навчального закладу.

   45. Національна академія статистики, обліку та аудиту (nasoa.edu.ua).

   Існує як самостійний вищий навчальний заклад з 1992 року, а в цілому, під різними назвами - вже більше 30-ти років. Нинішню назву Академія отримала в 2010 році. Рівень акредитації - IV. У цьому київському навчальному закладі працюють відомі вчені, професори, доктори наук, викладачі з великим досвідом. Хороша матеріально-технічна база, яка не поступається кращим університетам, сприяє отриманню якісної вищої освіти. Є хороша бібліотека, спортивний зал. Весь навчальний процес повністю комп'ютеризований.

   Абітурієнтам надається можливість пройти безкоштовні підготовчі курси. Є розгалужена мережа (близько 2 десятків) філій по всій Україні. У Національній академії статистики, обліку та аудиту функціонує студентський парламент, а також видається своя газета, яка висвітлює як міжнародні події, так і перипетії університетського життя. Студенти Академії беруть активну участь у всіляких олімпіадах, наукових конференціях, спортивних змаганнях, гуртках і конкурсах.

   46. Національна академія управління (НАУ) (nam.kiev.ua).

   Заснована в 1992 році. Серед випускників Академії - державні службовці високого рангу, міністри, успішні бізнесмени, високооплачувані фахівці. Дипломи даного навчального закладу цінуються у всьому світі. До того ж, вони офіційно визнаються уповноваженими державними та освітніми установами провідних держав світу: США, Німеччини, Великобританії, Австралії, Канади та інших країн. Випускники Академії з легкістю знаходять роботу за кордоном в приватних компаніях, урядових і міжнародних організаціях.

   НАУ в Києві є європейський навчальний заклад, за змістом навчальних програм не поступається закордонним університетам, з науково-методичним та інформаційно-технологічним рівнем викладання. Навчальні програми НАУ відповідають не лише українському освітньому стандарту, але і перевищують його, що досягається завдяки постійному оновленню змісту навчальних курсів. На утримання освітніх програм Національної академії управління позитивним чином впливають тісні зв'язки із західними університетами, діловими, промисловими і урядовими колами країни. Відмінною рисою програм Академії є їх міждисциплінарний характер, динамізм, гнучкість і здатність відповідати сучасним потребам суспільства і бізнесу в цілому.

   47. Національна музична академія ім. П. І. Чайковського (НМА) (knmau.com.ua).

   Вищий державний музичний навчальний заклад України, з IV ступенем акредитації. Київська консерваторія була заснована в 1913 році. Ще на базі музичного училища Київського відділення Російського музичного товариства. В організації консерваторії сприяли П. І. Чайковський, С. В. Рахманінов, А. К. Глазунов. Першими директорами були Пухальский Володимир і Глієр Рейнгольд. У 1925р. молодші класи були виділені в окремий навчальний заклад - музичний технікум, а старші ввійшли до складу Музично-драматичного інституту ім. М. В. Лисенка.

   У 1938р. Київська консерваторія нагороджена орденом Леніна. У 1940р. було присвоєно ім'я П. І. Чайковського. У 1995р. за указом Президента України консерваторія набула статусу Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Будівля споруджена ще в 90-х рр. XIX століття (це колишній готель "Континенталь"), під час Другої Світової Війни зруйновано. У 1955 - 1958 рр. будівля була перебудована, добудований вже концертний зал (архітектори Я. Л. Червоний і Л. Б. Каток). НМА ім. П. І. Чайковського розташована в самому серці Києва, по вулиці Архітектора Городецького, 1/3.

   48. Українська військово-медична академія (УВМА) (users.iptelecom.net.ua/~umma).

   У серпні 1993, на базі Українського державного медичного університету ім. А. А. Богомольця, в Києві було створено Військово-медичне відділення. Підготовка офіцерів медичної служби почалася з вересня 1993. У 1995 році відбувся перший випуск військових лікарів. УВМА є єдиним вищим багатопрофільним, військово-медичним і науковим закладом післядипломної освіти, який взяв на озброєння кращі освітні традиції, знання і досвід передових навчальних закладів України.

   Українська військово-медична академія має тісні зв'язки з іншими університетами та науковими установами. Здійснюється післядипломна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних працівників Збройних Сил України та інших відомств і міністерств. Встановлено прямі зв'язки із закладами освіти, престижними університетами та науковими установами зарубіжних країн. Іноземні громадяни мають можливість проходити тут навчання. Рівень акредитації - IV.

   49. Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський міжнародний університет" (США) в Україні (УАГІ ВМУУ) (wiuu.edu.ua).

   Рік заснування університету - 1997. З тих пір він динамічно розвивається. Даний навчальний заклад пишається тим, що стало першим спільним вищим освітнім комплексом в країні, який об'єднує кращі зразки бізнес-освіти в Україні та Сполучених Штатах Америки. Основним напрямком освітньо-професійних програм УАГІ ВМУУ є сфера міжнародного бізнесу. Навчальний план, складений з метою виховати студентів 21 століття, містить широке коло дисциплін гуманітарного з акцентом на моральні і етичні цінності. Освітній процес здійснюється на двох мовах: українською та англійською.

   Багато викладачів ВНЗ - вчені та професори престижних університетів України, США та Західної Європи. Кращі студенти мають можливість стажуватися в США і Західній Європі. Після закінчення інституту випускники отримують два дипломи: українського та американського зразків. Київський Українсько-американський інститут "Вісконсінський міжнародний університет" (США) в Україні є прикладом найсучаснішого освіти.

   50. Український фінансово-економічний інститут (УФЕІ) (ufei.edu.ua).

   Київське вищий навчальний заклад з недержавною формою власності. ІV рівень акредитації. Рік заснування - 1993. Український фінансово-економічний інститут є одним з перших ВНЗ країни з недержавною формою власності.

   У 1999 році увійшов до п'ятірки кращих недержавних вищих закладів освіти в Україні. У 2000 УФЕІ став лауреатом VI Міжнародного відкритого Рейтингу "Золота фортуна", - за кращу економічну освіту в регіонах. Інститут неодноразово входив в рейтинги найкращих недержавних навчальних закладів України. Для викладання окремих дисциплін запрошуються відомі вчені та кращі педагоги відомих київських університетів.

Одеська національна академія зв'язку ім.О.С.Попова

Київський національний лінгвістичний університет КНЛУ

Національний університет харчових технологій НУХТ

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Київський національний університет культури і мистецтва

Національний академія прокуратури

Національна академія управління

Київський університет права при Академії наук України

Київський інститут Національного університету "Одеська юридична академія"

Национальная академия внутренних дел
Киевский Национальный торгово-экономический университет
Киевский Национальный университет технологий и дизайна
Национальный транспортный университет
Киевская государственная академия водного транспорта имени гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Киевский Национальный экономический университет
Межрегиональная академия управления персоналом
Национальный педагогический университет
Академия муниципального управления
Государственный экономико-технологический университет транспорта
Киевский университет имени Бориса Гринченко
Межотраслевая академия управления
Высшее учебное заведение "Университет экономики и права" КРОК "
Киевский университет туризма, экономики и права
Международный Соломонов университет
Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Национальный университет пищевых технологий
Национальная академия статистики, учета и аудита
Киевский национальный лингвистический университет
Национальный университет «Киево-Могилянская академия»
Национальный технический университет «КПИ»
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Европейский университет
Киевская гуманитарная академия
КНУ Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Международный научно-технический университет имени Юрия Бугая
Национальная академия Службы безопасности Украины
Национальный авиационный университет
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Киевский университет управления и предпринимательства
Киевский государственный институт декоративно-прикладного искусства
Национальный университет ГНС

National academy of Internal Affairs
Kyiv’s National Commerce and the Economic University
Kyiv’s National University technology and design
National transport University
Kiev’s state academy & Shipping
Kyiv’s National the Economic University
Regional academy management personnel
National pedagogical university
Academy of municipal management
State economic and technological University of Transport
Kyiv’s University named Boris Hrynchenko
Industrial academy management
High school "The University of Economics and Law" Krok "
Kyiv’s University of Tourism, Economics and law
International Solomon University
Kyiv’s National University of Construction and architecture
National University food’s technologies
National academy statistics, auditing and audit
Kyiv’s national linguistics University
National University "Kyiv-Mohylyanskaya academy"
Technical University of National "KPI"
National University physical culture of education and sports of Ukraine
Europe University
Kiev’s humanitarian academy
Kyiv National Shevchenko
International Scientific and Technical University named Yuri Bugay
National academy secret service of Ukraine
National aviation University
National University of nature
Kyiv’s university management and entrepreneurship
Kyiv’s state institute of arts and crafts of art
National University GNS

 

1. Київського державного університету технологій та дизайну;
2. Академії муніципального управління (м. Київ);
3. Національного транспортного університету (м. Київ);

4. Дніпропетровського транспортного університету;
5. Дніпропетровської державної медичної академії;
6. Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ);

7. Одеської державної академії будівництва і архітектури;
8. Одеської державної академії харчових технологій;
9. Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова;
10. Одеського державного медичного університету;

11. Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету;
12. Харківського державного технічного університету будівництва і архітектури;
13. Харківського державного технічного університету радіоелектроніки;
14. Харківського державного медичного університету;

15. Національної фармацевтичної академії України (м. Харків);
16. Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» ;
17. Луганського державного медичного університету;
18. Вінницького державного медичного університету імені М.І. Пирогова;
19. Кременчуцького льотного коледжу;
20. Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького;
21. Буковинської державної медичної академії (м. Чернівці);
22. Івано-Франківської державної медичної академії;
23. Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгієвського.

Перелік вишів, на базі яких проводиться військова підготовка:
1. Академія Військово-Морських Сил імені П.С. Нахімова (м. Севастополь);
2. Академія внутрішніх військ МВС України (м. Харків);
3. Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів);
4. Військова академія (м. Одеса);
5. Вінницький національний аграрний університет;
6. Державний університет телекомунікацій;
7. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту;
8. Донецький національний технічний університет;
9. Запорізький державний технічний університет;
10. Запорізький національний технічний університет;
11. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
12.Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
13. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
14. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського;
15. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький);
16. Національна академія Служби безпеки України (м. Київ);
17. Національний авіаційний університет (м. Київ);
18. Національний гірничий університет України (м. Дніпропетровськ);
19. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
20. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» ;
21. Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ);
22. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне);
23. Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь Київської області);
24. Національний університет оборони України (м. Київ);
25. Національний університет «Одеська юридична академія»;
26. Національний університет «Юридична академія Україні імені Ярослава Мудрого» (м. Харків);
27. Одеський державний екологічний університет;
28. Одеська національна морська академія;
29. Сумський державний університет;
30. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ) ;
31. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського;
32. Українська військово-медична академія (м. Київ);
33. Харківський національний медичний університет;
34. Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
35. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 

 

Спілка ректорів

Вінницька область
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький національний аграрний університет
Волинська область
Луцький національний технічний університет
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Дніпропетровська область
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Дніпродзержинський державний технічний університет
Дніпропетровська державна фінансова академія
Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України
Національний гірничий університет
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Національна металургійна академія України
Український державний хіміко-технологічний університет
Академія митної служби України
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Донецька область
Маріупольський державний університет
Донецький національний університет
Красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту при Національному університеті фізичного виховання і спорту України
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Донецький національний медичний університет імені М. Горького
Донецький національний технічний університет
Житомирська область
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Житомирський державний технологічний університет
Житомирський національний агроекологічний університет
Закарпатська область
Закарпатський державний університет
Запорізька область
Таврійський державний агротехнологічний університет
Запорізька державна інженерна академія
Запорізький національний технічний університет
Бердянський державний педагогічний університет
Запорізький національний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Івано-Франківська область
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Кіровоградська область
Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Луганська область
Луганський національний аграрний університет
Донбаський державний технічний університет
Луганський державна академія культури і мистецтв
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівська область
Львівський інститут економіки і туризму Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Львівський національний аграрний університет
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний університет «Львівська політехніка»
Львівська національна академія мистецтв
Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького
Миколаївська область
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Миколаївський національний аграрний університет
Одеська область
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний політехнічний університет
Національний університет «Одеська юридична академія»
Одеський національний медичний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Одеський державний екологічний університет
Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової
Полтавська область
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Українська медична стоматологічна академія
Рівненська область
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет водного господарства та природокористування
Сумська область
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
Сумський національний аграрний університет
Сумський державний університет
Тернопільська область
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Харківська область
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Харківська державна академія культури
Українська інженерно-педагогічна академія
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Харківська медична академія післядипломної освіти
Харківський національний економічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Академія внутрішніх військ МВС України
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Харківська державна академія фізичної культури
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Національний університет цивільного захисту України
Національний фармацевтичний університет
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний медичний університет
Херсонська область
Херсонський державний аграрний університет
Хмельницька область
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Хмельницький національний університет
Черкаська область
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Уманський національний університет садівництва
Чернівецька область
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Буковинський державний медичний університет
Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
приват
Волинська область
Волинський інститут економіки та менеджменту
Луцький інститут розвитку людини університету “Україна”
Луцький гуманітарний університет
Луцький біотехнічний інститут
Дніпропетровська область
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Західнодонбаський інститут економіки і управління
Нікопольський економічний університет
Запорізька область
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Кіровоградська область
Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки
Кіровоградський інститут комерції
Соціально-педагогічний інститут Педагогічна академія
Львівська область
Український католицький університет
Рівненська область
Надслучанський інститут
Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету
Харківська область
Харківський інститут кадрів управління
Харківський економіко-правовий університет
Харківський інститут екології і соціального захисту
Харківський соціально-економічний інститут
Міжнародний Слов'янський університет
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Східноукраїнська філія Міжнародного Соломонового університету
Харківський інститут управління
Харківський інститут бізнесу і менеджменту
Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту
Інститут сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум»
комунал
Дніпропетровська область
Інститут підприємництва «Стратегія»
Сумська область
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Харківська область
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Харківська духовна семінарія

Класичний приватний університет

Классический приватный университет

 1. Академія праці, соціальних відносин і туризму

Буяшенко Вікторія Василівна, Адреса: вул. Велика Окружна дорога, 3 

м. Київ - 187, 03680, Україна

Телефони:

Ректорат: (044) 522-49-40

Приймальна комісія: (044) 526-06-64

Відділ маркетингу: (044) 526-45-78

Консультаційний центр: (050) 629-39-89

 Електронна поштаinfo@socosvita.kiev.ua

 

 

 1. Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв

Чернець Василь Гнатович

Ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор філософії (ЮНЕСКО, 1993 р.), професор (1992 р.), заслужений працівник освіти України (2001 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005 р.), почесний академік Національної академії мистецтв України, академік Академії Наук Вищої школи України, член Спілки журналістів України.

Приймальня:

Тел. (044) 280-22-82

e-mail: akademiya@dakkkim.edu.ua

 

Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна

 

 1. Національна академія управління

 

Ректор Національної академії управління, Сергій Аркадійович Єрохін, Адрес: вулиця Вінницька, 10, Київ, Київська, 03151

Телефон: 044 246 2444

 

4. Інститут банківських технологій та бізнесу університету Банківської справи

Директор інституту – д.е.н., професор Руслан Костирко.

Інститут банківських технологій та бізнесу Державного вищого навчального закладу

вул. Андріївська 1, м. Київ, 04070

Телефон: +38 (044) 425-95-67, 463-58-73, 489-41-81

URL: http://ibtb.ubs.edu.ua

 

ЮРИДИЧНА АДРЕСА 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1

Назва організації: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»

Код ЄДРПОУ: 34716922

Банк: ДКСУ м. Київ

МФО: 820172

Р/р: 31256219192072

 

5. Університет державної фіскальної служби України

Ректор Павло Володимирович Пашко

доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

вулиця Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08200 044 492 9157

 

6 Державний університет інфраструктури та технологій

вул. Кирилівська, 9. Kyiv 04071

 

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ
Адреса: 03049, м. Київ, вул. Лукашевича, 19

  тел.: +38 (044) 591-51-18, (044) 248-94-91, факс: (044) 245-46-88
e-mail: detut@detut.edu.ua

В.о Ректор Університету

  Брайковська Надія Сергіївна

  Кандидат технічних наук, професор, професор кафедри "Вагони та вагонне господарство",

академік Транспортної Академії України,
Почесний працівник транспорту України,

академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності,
Почесний залізничник України, відмінник освіти України

тел.: (044) 591-51-51,

тел./факс: (044) 591-51-52,

 

 

7. НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Адреса: 03056, м. Київ, Солом’янський район, пр-т Перемоги, 37 Згуровський Михайло Захарович
тел.: (+38 044) 236-79-89 / довiдкова служба, 204-85-57

 

8. Херсонський національний технічний університет

 

Бериславське шосе, 24, Херсон, Херсонська область, 73000 Бардачов Юрій Миколайович

 

9. Київський міжнародний університет

Адрес: вулиця Львівська, 49, Київ, 03179

Телефон: 044 450 0631

Президент Київського міжнародного університету

Хачатурян Хачатур Володимирович

 

 

10. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Адрес: вул. Вознесенський узвіз, 20, Київ 04053

Телефон: 044 272 1540

Ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Андрій Володимирович Чебикін

 

 

11. Глухівський Національний педагогічний університет ім..Олександра Довженка

 

Курок Олександр Іванович − ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України.

Адрес: вул. Києво-Московська, 24, м.Глухів, Сумська обл., 41400

Загальний відділ: (05444) 234-74

Приймальна комісія: (05444) 233-61

 

 

 

12. Академія адвокатури України

01032 Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27 Варфоломеєва Тетяна Вікторівна .

 

13. Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету

Канава Віктор Андрійович - директор коледжу Київ, 03113, Святошинський район, ул. Дружківська, 6 : 044 400 0405

„бакалаврів” за напрямами „Геодезія, картографія та землеустрій” та „Фінанси та кредит”.

 

14. Київський інститут банківської справи

м. Київ вул. Ризька, буд.12 04112 Фурман Василь Миколайович, доктор економічних наук, професор, почесний ректор Київського інституту банківської справи 

 

 

15. Бердянський державний педагогічний університет

 Ректор Богданов Ігор Тимофійович Бердянський державний педагогічний університет Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4,  71112

. 

16. Київський інститут зв’язку Української державної академії зв’язку ім..О.С.Попова

Державний університет телекомунікаційОбновлен 25 фев 2020. Создан 09 ноя 2013 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425