Математика у військовій справі

 
 

Математика у військовій справі

Інформаційні технології, ітс кібернетика безпека математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем управлінняМатематика в сучасних умовах відіграє вельми важливу роль в дослідженні збройної боротьби і використанні виявлених залежностей і закономірностей, які виявляють свою дію через принципи військового мистецтва. Математика дає можливість найбільш повно враховувати і реалізовувати ці принципи допомогою вироблення кількісних рекомендацій виходячи з урахування конкретних реальних умов бойової дійсності. В цьому якраз і криються можливості математики, так як аналіз і врахування конкретних кількісних змін можуть привести до якісних змін.
Військове мистецтво є осередком бойового досвіду, накопиченого протягом багатьох століть. Щоб виявити і встановити закономірності збройної боротьби, потрібні були вивчення та аналіз багатовікового досвіду ведення воєн. До появи електронних обчислювальних машин і методів моделювання бойових дій це був єдино правильний шлях. Інших шляхів не було. Однак у міру розвитку прикладної математики, зокрема методів моделювання бойових дій, і широкого застосування електронних обчислювальних машин становище змінюється.
Математика дає можливість моделювати бойові дії, а отже, і розкривати принаймні основні зв'язки в процесах ведення збройної боротьби. Іншими словами, математика в поєднанні з ЕОМ дає можливість розкривати і встановлювати закономірності ведення збройної боротьби, застосовуючи електронні обчислювальні машини і будуючи різні моделі. Задаючи різні умови і вводячи різні вихідні дані, можна багаторазово (скільки необхідно) програвати різні ситуації, накопичувати статистичний матеріал, виявляти залежності і закономірності, визначати принципи ведення збройної боротьби.
Об'єктивність що виявляються закономірностей залежатиме від адекватності математичних моделей модельованим процесам збройної боротьби. Цілком зрозуміло, що такі моделі можуть бути створені досвідченими командирами-воєначальниками  (офіцерами-операторами) в співдружності з математиками і інженерами.
Моделювання бойових дій - прекрасний інструменті руках воєначальників для прогнозування можливих результатів бойових дій, а отже, і для вироблення рекомендацій щодо їх планування та ведення. Якщо моделювання бойових дій - це універсальний метод, то інші математичні методи, що входять до загального математичний арсенал, дають широкі можливості вирішення приватних завдань при реалізації принципів військового мистецтва. За допомогою різних математичних методів і ЕОМ є можливість виробляти кількісні рекомендації для прийняття рішень в різних бойових ситуаціях.
Застосування різноманітних методів оптимізації бойових дій своїх військ якраз і складає сутність застосування математики у військовій справі. При цьому слід мати на увазі, що ці методи можуть і повинні застосовуватися як при розрахунках, що проводяться вручну, так і з використанням ЕОМ. Необхідно також мати на увазі, що в цій справі не може бути ніяких шаблонів і трафаретів.
Процеси збройної боротьби розвиваються за притаманними їй законами. Задача математики - найбільш точно врахувати в цих процесах кількісні зміни, які при досягненні певного рівня приводять до якісних змін. Отже, математика і ЕОМ дають командирам усіх рангів можливість пов'язувати основні філософські категорії: кількість, міру і якість, і тим самим стають в руках командира найважливішим зброєю, покликаним допомагати йому домагатися успіху у вирішенні поставлених завдань.

 

Підрозділи цього розділу

 

 

Применение метода последовательного увеличения ранга k-однородного матроида в задаче синтеза структуры псевдоспутниковой радионавигационной системы

ЮВ Кравченко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони.–К, 2

Синтез компромиссно-оптимальных траекторий мобильных объектов в конфликтной среде

АН Воронин, ЮК Зиатдинов, АЮ Пермяков, ИД Варламов

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 40-49

Роль засобів масової інформації в формуванні громадської думки

МТ Дзюба

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 1

Конкуренція смислів і протистояння стратегій соціально-інформаційних систем

ВЄ Шедяков

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 109-114

Здійснення бажаних трансформацій соціально-інформаційних систем: постсучасні методологія та онтологія

ВЄ Шедяков

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 97-100

Прийоми маніпулювання свідомістю людей через засоби масової інформації

ММ Присяжнюк

Сучасні інформ. технології у сфері безпеки та оборони, 73-76

Апроксимація сили опору повітря руху снарядів аналітичними функціями

ВІ Грабчак, ЮМ Косовцов, СВ Бондаренко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 19-23

Концептуальний підхід до синтезу складних технічних систем з динамічною структурою

ЮВ Кравченко, РА Миколайчук

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 44-47

Філософський аспект освітньої системи підготовки наукових керівників

ІМ Козубцов, СС Штаненко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 56-60

The project analysisof induction thruster parameters for the field mortaring

V Chemerys, V Bolyukh, V Mashtalir

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 22-28

Аналіз методів виявлення вторгнень у мобільні радіомережі класу MANET

СВ Сальник, ОЯ Сова, ДА Міночкін

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 103-111

Модель системи планування розподілу ресурсу в інформаційно-обчислювальній мережі автоматизованої системи управління

АВ Тристан, ЮГ Бусигін, ВМ Чернега

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 93-95

Технология реализации программы социальной адаптации военнослужащих

АВ Манойло

Национальная безопасность/nota bene, 556-567

Організація асиметричних впливів інформаційних систем

ВЄ Шедяков

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 71-75

Аналіз задач моніторингу інформаційних мереж та методів підвищення ефективності їх функціонування

БМ Герасимов, ІЮ Субач, ПВ Хусаінов, ВО Міщенко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 3

Модель співпраці наукового керівника та аспіранта в процесі науково-педагогічного супроводу за методикою професійного розвитку

ІМ Козубцов

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 133-140

Модель інформаційних потоків автоматизованих систем управління

ІД Варламов, СС Гаценко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 5-11

Модель функціонування багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку і радіолокації у режимі MIMO радіолокації

АО Зінченко, ВІ Слюсар

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 49-55

Технічний аспект мотиваційної моделі процесу компетентного навчання студентів в міждисциплінарному просторі

ІМ Козубцов

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 72-76

Удосконалена аналітико-стохастична модель протиповітряного бою

ВП Городнов, СЮ Гогонянц

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 5-10

 

Застосування сучасних інформаційних технологій в роботі органів управління ч. 2.

ОЮ Пермяков

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 39-45

Прикордонний інформаційний ресурс: визначення поняття

МА Стрельбіцький

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 205-208

Визначення області доцільних значень для показників точності та раптовості вогню артилерії (ударів ракет)

ОВ Майстренко, ЮЄ Репіло, ДЛ Демидко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 79-82

Визначення області доцільних значень для показників точності та раптовості вогню артилерії (ударів ракет)

ОВ Майстренко, ЮЄ Репіло, ДЛ Демидко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 79-82

Методика визначення параметрів руху об’єкту двопозиційномим радіопроменевим засобом охорони

АБ Добровольський

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 28-34

Цветные революции в Северной Африке и современные технологии психологического управления конфликтами

АВ Манойло

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 87-93

Бойові можливості угруповань зенітних ракетних військ під час виконання завдань зенітного ракетного прикриття військ і об'єктів: удосконалена методика оцінювання показників

СЮ Гогонянц

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 45-48

Еволюція нейролінгвістичного програмування

ВМ Петрик, КО Прокоф'єва

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 87-93

Еволюція змісту принципів застосування військових формувань ракетних військ і артилерії під час вогневого ураження противника

ЮЄ Репіло, ОВ Майстренко, МВ Адаменко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 185-191

Методологічні основи створення адаптивних систем радіозв’язку

ОГ Жук, ВВ Огризько

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 49-54

Математичне забезпечення автоматизованої системи збору та обробки інформації від технічних засобів моніторингу

ЮГ Даник, ОО Писарчук, СВ Тимчук

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 44-53

Методичний підхід до формування обрису та розбудови баз даних автоматизованої системи безпекового супроводу реалізації національних інтересів

ВЮ Богданович, АЛ Васідалко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 14-23

Можливість виникнення та існування корупційних загроз у системі вищої військової освіти

ЮЄ Репіло, СВ Тарасов

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 157-164

Метод координації цільових функцій інтелектуальних систем управління вузлами тактичних мобільних радіомереж

ОЯ Сова, ВА Романюк, ПВ Жук, ВМ Ошурко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 50-58

Принципы построения перспективных тренажерных систем подготовки операторов АСУ динамическими объектами

МА Павленко, АИ Тимочко, ГС Степанов, ВГ Чернов

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 112-117

Класифікація інформаційної зброї за засобами ведення інформаційної боротьби

ОВ Левченко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 142-146

Современные проблемы создания сложных информационно-управляющих систем реального времени в условиях конфликта

СВ Толюпа, ЮП Недайбида, ЮВ Котова, ВВ Загородних

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 100-105

Multicriteria optimization of dynamic control systems

AM Voronin, YK Ziatdinov, OY Permiakov, ID Varlamov

Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence, 38-48

Модель формування та оцінки заходів забезпечення прикордонної безпеки

АБ Мисик, ОМ Дмитренко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 44-47

Регулювання інформаційних відносин в комплексі засобів модернізації соціально-інформаційних систем

ВЄ Шедяков

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 101-105

Розроблення алгоритму синтезу поліному n-го ступеня залежності цільової функції від одного аргументу

ВВ Биченков, ОВ Поплінський, ЮМ Зінченко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 5-9

Інформатизація навчального процесу в умовах сьогодення

ЄІ Брижатий

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 64-67

Перспективи використання технологій мультимедіа у дистанційному навчанні військових фахівців

ВВ Рябцев

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 61-65

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦИФІКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА БЕЗСИСТЕМНИХ ЦІЛІСНОСТЕЙ

ВЄ Шедяков

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 80-85

Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішення органом військового управління на операцію (бойові дії)

ВО Юдаков, ОМ Загорка, РІ Тимошенко, ВО Колесніков

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 17-21

Філософські погляди на сутність патріотизму як інформаційно-психологічну складову інформаційної безпеки

Н Волошина

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 4

Стимулювання бажаних трансформацій у системі соціальних технологій здійснення інформаційних впливів

ВЄ Шедяков

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 82-86

Еволюція розвитку концепцій ведення збройної боротьби

ІО Ляшенко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 91-93

Сутність і особливості проведення спеціальних інформаційних операцій та акцій інформаційного впливу

BМ Петрик

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 71-75

Методичний підхід на основі м'яких обчислень до оцінки ефективності соціально-політичної системи

АА Лобанов, ЮВ Пунда

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 26-28

Философские и языковые аспекты формирования концепта виртуальная реальность

ЛФ Компанцева

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 1

Метод виявлення вторгнень в мобільні радіомережі класу MANET на основі гібридного нейро-нечіткого класифікатора

СВ Сальник, ВВ Сальник, ЕМ Бовда, ДА Міночкін

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 104-111

Аналіз нормативно-правових та організаційно-технічних аспектів забезпечення інформаційної безпеки

ВВ Овсянніков, СВ Дехтяр, СА Паламарчук, ЮО Черниш, ...

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 187-193

Сучасна політика безпеки кіберпростору в умовах його мілітаризації

ОМ Косогов, АО Сірик

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 181-186

ПОЛІТИКА “ПРИНЕСИ СВІЙ ПРИЛАД” ТА WI-FI ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ВА Савченко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 124-130

Удосконалення методичних положень розроблення сценаріїв воєнних (бойових) дій угруповання військ

РІ Тимошенко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 182-186

Information streams model of automated command and control systems

ID Varlamov, SS Hatsenko

Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence, 5-11

Загальний методичний підхід до створення навчальних комп’ютерних 3D моделей військово-технічного призначення

АЙ Дерев’янчук, ДР Москаленко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 82-88

Оптимізація технологічного процесу вакуумного газотермоциклічного іонно-плазмового азотування замкових різьбових з’єднань бурильної колони

МЯ Ткач

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 59-63

Оценка качества передачи речи в сетях связи специальных потребителей с использованием IP-протокола

НА Масесов, ИВ Панченко, ЛА Бондаренко, ВВ Малых

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 57-62

Тенденції розвитку кіберзагроз у світовому інформаційному просторі

ОР Черняк, ОВ Федулов

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 155-158

Щодо термінологічного аспекту проблеми національної безпеки України

ОП Дузь-Крятченко, ЕМ Лисицин

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 122-125

Модель системи оцінки рівня захищеності інформації на основі нейромережі

ЮІ Хлапонін

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 96-99

Доцільність використання 3D графіки під час підготовки військових спеціалістів

АЙ Дерев’янчук, ДР Москаленко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 119-124

Математична модель електромагнітної доступності перспективної рухомої системи радіозв’язку військового призначення

АП Волобуєв, ЮБ Прібилєв, ІЮ Волобуєва

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 33-37

Методика повышения эффективности эксплуатации морских судов при трансокеанских грузовых перевозках

ВТ Кондрашихин, НН Цымбал, АС Мальцев, АА Кошевого, ...

время 1, 4

Порядок оцінювання ступеня досягнення можливостей Збройних Сил України в залежності від рівня фінансування

ВВ Биченков

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 5-7

Метод прийняття рішення про розподіл пропускної спроможності телекомунікаційного каналу на основі лінійного програмування

КО Польщиков, МО Масесов, ЮМ Здоренко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 83-89

Проблеми та напрямки розвитку кореляційно-екстремальних систем наведення керованих літальних апаратів

ОМ Сотніков, ВА Таршин, ПВ Опенько

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 93-96

Метод прийняття рішення про розподіл пропускної спроможності телекомунікаційного каналу на основі лінійного програмування

КО Польщиков, МО Масесов, ЮМ Здоренко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 83-89

Підхід до побудови систем підтримки прийняття рішень для оцінки функціонального стану людини-оператора з використанням адаптаційних інформаційних моделей

СП Колачов, ОВ Драглюк, ОВ Шемендюк

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 40-42

Підхід до створення програмних засобів для вивчення військово-технічних дисциплін

АЙ Дерев’янчук, ДА Чопа, ЛВ Олійник

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 69-72

Технологія виявлення загроз інформаційній безпеці шляхом аналізу інформації з відкритих джерел

ВВ Віщун, АВ Омельянчук

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 5-7

Використання країною діапазону можливостей інформаційної сфери при створенні умов нового модерну

ВЄ Шедяков

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 86-90

Використання країною діапазону можливостей інформаційної сфери при створенні умов нового модерну

ВЄ Шедяков

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 86-90

Діагностична модель радіокомпонента для електромагнітного методу діагностування у складі радіоелектронного пристрою

СВ Лєнков, ПА Шкуліпа, ОВ Карпенко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 31-33

Кібернетичний простір-як еволюція розвитку інформаційних технологій

ІО Ляшенко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 18-21

Методика раціонального вибору системи управління навчальним процесом для підрозділу дистанційного навчання

ВВ Рябцев, МГ Тищенко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 94-100

Єдиний інформаційний простір як організаційне підґрунтя управління військами

СП Ярош

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 82-88

Стимулювання бажаних трансформацій шляхом інформаційних впливів в умовах постсучасності безпеки

ВЄ Шедяков

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 4

Модель дистанційного навчання у національному університеті оборони України

ВВ Рябцев

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 4

Мережоцентризм у військовій справі

ІО Ляшенко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 78-81

Технологічні засади побудови моделі аналізу потоків інформаційних повідомлень

ОА Хатян

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 43-49

Проблема ефективного використання інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання

ОГ Оксіюк

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 49-52

Застосування сучасних інформаційних технологій в збройній боротьбі

ОЮ Пермяков

Modern information technologies in the Sphere of security and Defence, 69-74

Чорна риторика як комунiкативно-прагматичний принцип органiзацiї українських виборiв

ЛФ Компанцева

Сучаснi iнформацiйнi технологiї у сферi безпеки та оборони., 83

Деякі методичні підходи з ідентифікації інформаційно-психологічного впливу в засобах масової інформації

ВВ Кливець

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 2

Особливості проведення гармонічної лінеаризації нелінійного елемента в системах управління літальних апаратів з бортовою цифровою обчислювальною машиною

ВГ Солонніков, ОВ Войтко, ОВ Полякова

Modern information technologies in the sphere of security and defence, 65-70

Концепція розподіленої автоматичної системи звукової артилерійської розвідки на базі стільникового зв’язку

РВ Кочан, БР Трембач

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 59

Декомпозиція елементарного процесу радіолокаційного забезпечення

СЮ Гогонянц, СВ Поліщук

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 20-23

Досвід використання методик оцінювання негативного інформаційно-психологічного впливу в прогнозуванні морально-психологічного стану військ у бойових умовах

ММ Бочаров, МВ Приймак

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 15-19

Математична модель руху гусеничної машини на основі рівнянь Гіббса-Аппеля

АВ Рудий, ДВ Рудавський

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 113-116

Метод Vikor-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив

ІС Романченко, ММ Потьомкін

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 103-107

Моделювання системи діагностування та ремонту зенітних ракетних комплексів за допомогою замкнутої системи масового обслуговування

ОЮ Пермяков, ЮБ Прібилєв, ПВ Опенько, ІВ Новікова

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 88-92

Інформаційний вплив на громадську думку українського суспільства

НМ Волошина, СВ Череватий

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 144-149

THE WAYS OF IMPROVING METHODICAL BASIS AND INSTRUMENTAL TOOLS OF DECISION MAKING PROCESSES SUPPORT WITHIN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM

VY Bohdanovych, AL Vysidalko, OM Kosohov

Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence, 12-20

Етапи прогнозування поведінки складної інерційної системи з використанням розробленої моделі системи

ВВ Биченков

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 5-11

THE MATHEMATICAL MODEL OF THE OUTAGE PROBABILITY IN MIMO-SYSTEM WITH RICIAN FADING AND LIMITED SIGNAL-TO-NOISE RELATION

SO Kravchuk

Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence, 63-67

Аналіз сучасних підходів до вирішення проблем раннього попередження конфліктів

ОІ Литвиненко, НІ Литвиненко

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 96-101

GRAVITY CENTERS DETERMINATION OF INFORMATION INFRASTRUCTURE OBJECTS

VA Savchenko, TM Dziuba, AV Revutskyi

Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence, 31-36

 

 

Організатори і журі турніру

Лілія Вікторівна Гунько

Останні кілька років опікується організацією проведення Всеукраїнського турніру юних математиків імені професора М. Й. Ядренка завідувач сектору Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Лілія Вікторівна Гунько.

Голова журі

Микола Олексійович Перестюк

Із 2005 року (починаючи із VIII ТЮМ) журі Всеукраїнського турніру юних математиків та його науково-методичну комісію очолює Микола Олексійович Перестюк — академік Національної академії наук України, лауреат Державної премії України, лауреат премії імені М.М.Крилова, заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри диференціальних та інтегральних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В різні роки виконували обов’язки голови журі:

 • І-V турніри — РАБЕЦЬ Катерина Володимирівна, доцент Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, кандидат фізико-математичних наук;

 • VI турнір — НАЗАРЕНКО Олександр Максимович (1954-2016), доцент Сумського державного університету, кандидат фізико-математичних наук;

 • VII турнір — ЛЕЙФУРА Валентин Миколайович (1947-2011), заслужений вчитель України, професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат фізико-математичних наук.

Заступники голови журі

В різні роки виконували обов’язки заступника голови журі:

 • ГУРАН Ігор Йосипович — доцент Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат фізико-математичних наук;
 • КУКУШ Олександр Георгійович — професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук;

 • КУРЧЕНКО Олександр Олексійович — професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук;

 • ЛЕЙФУРА Валентин Миколайович — професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат фізико-математичних наук, заслужений вчитель України;

 • МІТЕЛЬМАН Ігор Михайлович — доцент, кандидат фізико-математичних наук, заступник директора Рішельєвського ліцею при Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова, заслужений вчитель України;

 • МУРАТОВ Мустафа Абдурешитович — професор Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, доктор фізико-математичних наук;

 • НАЗАРЕНКО Олександр Максимович (1954-2016) — доцент Сумського державного університету, кандидат фізико-математичних наук;

 • РАБЕЦЬ Катерина Володимирівна — доцент Української академії банківської справи, кандидат фізико-математичних наук;

 • РАДЧЕНКО Вадим Миколайович — професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, заслужений вчитель України;

 • ЧЕРЕВКО Ігор Михайлович — професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук;

 • ШАПОВАЛОВ Сергій Павлович — доцент Сумського державного університету, кандидат фізико-математичних наук;

 • ЯСІНСЬКИЙ В’ячеслав Андрійович (1957—2015) — доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, заслужений вчитель України.

Експерти-консультанти

В різні роки обов’язки експерта-консультанта турніру виконували:

 • І-IV, VII-X турніри — МІТЕЛЬМАН Ігор Михайлович, заслужений вчитель України, доцент, кандидат фізико-математичних наук, заступник директора Рішельєвського ліцею при Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова;

 • V турнір — ЛЕЙФУРА Валентин Миколайович (1947—2011), заслужений вчитель України, професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат фізико-математичних наук;

 • VI турнір — РУБЛЬОВ Богдан Владиславович, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;

 • XI-XV турніри — РАБЕЦЬ Катерина Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, з 2010 року — доцент Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

 • XVІ-XVIII турніри — ЯСІНСЬКИЙ В’ячеслав Андрійович (1957—2015), заслужений вчитель України, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

 • ХІX-XX турніри — ПАНАСЕНКО Олексій Борисович, кандидат фізико-математичних наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У ХХI Всеукраїнському турнірі юних математиків імені професора М. Й. Ядренка, який проходив З 28 жовтня по 02 листопада 2018 року в місті Херсоні на базі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради, змагалися 68 учнів, які представляли 14 команд з різних регіонів України:

 • «Радикал» — Надвірнянський ліцей Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області;
 • «Харків – 27» — комунальний заклад «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області;
 • «Харків – 45» — Харківський навчально-виховний комплекс №45 «Академічна гімназія» Харківської міської ради Харківської області;
 • «Супремум» — Житомирська область;
 • «Формула Любові» — м. Київ;
 • «Волинь» — збірна команда Волинської області;
 • «MathCoin» — м. Кам’янця-Подільського Хмельницької області;
 • «MixStar» — збірна команда закладів загальної середньої освіти Сокирянського району Чернівецької області;
 • «СКРІЗЬ щільна множина» — збірна команда Львівської області;
 • «Ласка» — комунальний заклад «Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради»;
 • «ФТЛ» — Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради;
 • «КВАНТ.КОМ» — комунальний заклад «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»;
 • «ДОЛІФМП» — комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю»;
 • «РЛ» — комунальний заклад «Рішельєвський ліцей» (м. Одеса).

Спільним рішенням оргкомітету та журі 7 команд відзначені дипломами переможців:

 • Абсолютним переможцем турніру стала команда «Харків-27» (комунальний заклад “Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області”), яка отримала диплом І ступеня. У складі команди “Харків-27”: Слободянюк Денис (капітан), Ковалевська Ганна, Масалітін Олексій, Сахнюк Устин, Шкірко Ілля. Керівник команди — кандидат фізико-математичних наук, заслужений вчитель України Щербина Олексій Сергійович.
 • 2 команди нагороджені дипломами ІІ ступеня: «Формула Любові» (школа №208 м. Києва) та «Волинь» (збірна команда Волинської області), які посіли відповідно друге і третє місце у фінальному бої Турніру.
 • 4 команди нагороджені дипломами ІІІ ступеня: «Харків-45» (Харківський навчально-виховний комплекс №45 «Академічна гімназія» Харківської міської ради Харківської області), «MathCoin» (команда м. Кам’янця-Подільського Хмельницької області), «Ласка» (команда фізико-математичної гімназії № 17 м. Вінниця), «ДОЛІФМП» (команда комунального закладу освіти «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю», м. Дніпро).

Дипломом імені В. М. Лейфури абсолютного переможця в особистій першості та грошовою премією у розмірі 1000 гривень нагороджено Обертаса Андрія Сергійовича, учасника команди «Волинь» збірної команди Волинської області. На ХХ Турнірі юних математиків Андрій також був абсолютним переможцем в особистій першості.

Відзнакою та спеціальним призом у розмірі 1000 гривень пам’яті видатного педагога-математика Ясінського Вячеслава Андрійовича за найкращу доповідь з вагомими математичними узагальненнями на ХХІ Всеукраїнському учнівському турнірі юних математиків імені професора М. Й. Ядренка нагороджено Козира Владислава, учасника команди «КВАНТ.КОМ».

 

Спроектовано змістово-функціональну модель формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки. Експериментальна модель містить такі блоки: методологічно-цільовий (мета, завдання, методологічні підходи, принципи навчання та виховання - як загальні, так і специфічні), організаційно-змістовий (компоненти готовності, зміст, форми, методи і засоби професійної підготовки) та результативно-оцінний (критерії, показники, рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності та очікуваний результат).

З огляду на окреслену структуру готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності уточнено критерії, показники (мотиваційно-ціннісний: мотивація до службово-бойової діяльності; професійні цінності; пізнавально-процесуальний: знання та вміння виконувати службово-бойові завдання; знання та вміння реалізовувати розроблений план дій в екстремальних умовах; результативно-рефлексивний: здатність до самооцінювання; здатність до рефлексії) та рівні (високий, середній та низький) її сформованості.

Мотиваційно-ціннісний критерій виявляє: усвідомлення потреби у здійсненні службово-бойової діяльності; наявність ціннісного ставлення до службово-бойової діяльності.

Пізнавально-процесуальний критерій характеризує ступінь оволодіння знаннями за програмою підготовки офіцерів запасу, уміння використовувати набуті знання у службово-бойовій діяльності.

Результативно-рефлексивний критерій виявляє здатність до самооцінювання та рефлексії результатів своєї діяльності.

Функціонування компонентів професійної підготовки за змістом є основою організації цілісного процесу, що у досліджені представлено у вигляді методики формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки. Вона охоплює взаємопов’язані форми організації навчальної діяльності (лекції, практичні, групові, семінарські заняття, консультації, самостійну роботу), форми організації виховної діяльності (професіографічні зустрічі, екскурсії), методи (пасивні (перегляд навчальних фільмів) та інтерактивні (дискусії, ігри, тренінги, кейс-метод, які моделюють різні аспекти професійної діяльності) та засоби (підручники, посібники, дидактичний матеріал, засоби інформаційно-комунікаційних технологій, тренажери). В освітньому процесі методика реалізується шляхом викладання нових розділів програми підготовки офіцерів запасу «Організація та методика роботи з особовим складом» та «Військово-технічна і військово-спеціальна підготовка», а також позакредитної навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка».

Функціонування компонентів змістової підготовки залежить від необхідних ресурсів, що можуть змінюватися у часі. Це враховано у запропонованому циклічному механізмі реалізації педагогічних умов формування готовності

майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в системі професійної підготовки.

З урахуванням регіональних особливостей та специфіки виконання завдань військовими формуваннями (відповідно, й особливостей підготовки фахівців) було вибрано для дослідження два заклади вищої освіти - Національну академію Національної гвардії України (м. Харків) та Національний авіаційний університет (м. Київ), де здійснюється навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.

Експериментально перевірено ефективність педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки. Унаслідок цілеспрямованого впливу на респондентів ЕГ відстежено збільшення їх кількості з високим рівнем сформованості компонентів готовності до службово-бойової діяльності (за мотиваційно-ціннісним - від 25 % до 40%, за пізнавально-процесуальним — від 12% до 50%, за результативно-рефлексивним - від 5 % до 40 %) та зменшення їх кількості з низьким рівнем (за мотиваційно-ціннісним - від 37 % до 5 %, за пізнавально-процесуальним — від 40 % до 19 %, за результативно-рефлексивним - від 40 % до 26 %). У респондентів КГ зміни виражені несуттєво. Порівняльний аналіз даних експерименту свідчить про збільшення відсотків здобувачів освіти ЕГ порівняно з КГ з високим рівнем сформованості готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності за мотиваційно-ціннісним компонентом на 8 %, за пізнавально-процесуальним - на 31 %, за результативно-рефлексивним - на 34 %.

Вірогідність отриманих результатів експериментального дослідження підтверджена методами математичної статистики, а саме: критерієм х (5,991), що засвідчує з достовірною імовірністю в 95 % ефективність виявлених педагогічних умов та розробленої методики формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності.

Аналіз даних дослідження пізнавально-процесуального компонента готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки підтвердив те, що він є найважливішим в аспекті впливу на стан готовності загалом. Усі компоненти готовності тісно взаємопов'язані.

найменше такий зв’язок спостерігається між мотиваційно-ціннісним та результативно-рефлексивним компонентами готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності. Зроблені висновки підтверджуються результатами кореляційного аналізу компонентів готовності за коефіцієнтом лінійної кореляції К. Пірсона.

Це дозволяє стверджувати, що одержані в результаті проведеної роботи зміни рівнів готовності до службово-бойової діяльності майбутніх офіцерів запасу в процесі професійної підготовки є наслідком не випадкових чинників, а спеціально організованої діяльності.

Ключові слова: готовність, офіцери запасу, службово-бойова діяльність, професійна підготовка, педагогічні умови.

 

 Обновлен 17 дек 2019. Создан 18 окт 2014 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425